วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองกำลังผสม 3 ชาติ ร่วมฝึกยกพลขึ้นบก คอบร้าโกลด์ 2017 (ชมคลิป)

การฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีกองทัพมิตรประเทศร่วมฝึก 3 ชาติ กว่า 1 พันนาย...

เมื่อวันนี้ 17 ก.พ.60 พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลตรี รัสเซว เอ แชลบอนด์ (Russell A. Sanborn) ผู้บัญชาการกองบิน 1 กองบินนาวิกโยธินสหรัฐเมริกา พลตรี คิม จอง แซม (Kim jong Sam) ผู้บัญชาการกองเรือที่ 5 กองทัพเรือ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วม ในการตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 3 ชาติ ได้แก่ กองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยกำลังพล 1,000 นาย โดยมีเรือรบและอากาศยานจากฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงลาดหญ้า เฮลิคอปเตอร์แบบเบลล์ 212 จำนวน 4 ลำ ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 8 คัน เรือยาง 3 ลำ กำลังของฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเรือ USS.Green Bay ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 13 คัน เรือยาง 2 ลำ เครื่องบินขับไล่ ลำ F/A-18 D จำนวน 2 ลำ เฮลิคอปเตอร์ UH-1 จำนวน 3 ลำ เฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1 คอบร้า จำนวน 3 ลำ และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยเรือ เรือยาง จำนวน 2 ลำ เป็นต้น

การสาธิตการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถสมรรถนะของกำลังพลทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกมีหลักปฏิบัติในการเข้าทำการยุทธเพื่อยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ กำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบก จะเข้าแตะหาดและดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ

การฝึกคอบร้าโกลด์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมรบในทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอันดีระหว่างมิตรประเทศ พร้อมด้วยความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

การฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสม และกองกำลังนาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 17 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีกองทัพมิตรประเทศร่วมฝึก 3 ชาติ กว่า 1 พันนาย... 17 ก.พ. 2560 14:34 17 ก.พ. 2560 15:11 ไทยรัฐ