วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'มาร์ค' นำทีม ปชป.ถกปรองดอง หนุนปฏิรูปพรรคฯ ขจัดนายทุน

'มาร์ค' นำทีม ปชป.ถกปรองดอง หนุนปฏิรูปพรรคฯ ขจัดนายทุน

  • Share:

โฆษก กห.เผยคุยปรองดองวันที่ 4 "มาร์ค" นำทีม ปชป.ร่วมเวที พร้อมชงปฏิรูปพรรคการเมือง ขจัดปัญหานายทุน ชี้รัฐมีขอบเขตใช้อำนาจ ปรับปรุงองค์กรอิสระ แนะยุทธศาสตร์ชาติต้องอ่อนตัว

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวภายหลังที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค เดินทางเข้าหารือพูดคุยกับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อความสามัคคีปรองดองที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานว่า วันนี้ถือเป็นวันที่ 4 เป็นคิวของพรรคประชาธิปัตย์ สำหรับบรรยากาศการพูดคุยทุกพรรคให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมองปัญหาหลักในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้มองว่าในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่คนและประชาชนไม่ไว้วางใจนักการเมือง เนื่องจากนักการเมืองไม่เคารพสิทธิ์และรับฟังกันและกันภายใต้รัฐธรรมนูญ และขาดสปิริตความรับผิดชอบ 

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า ส่วนความขัดแย้งทางการเมือง มีการระดมทุนก่อให้เกิดนายทุนพรรคและเกิดการตอบแทนกัน ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองจึงมองว่ามีความสำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการก่อน โดยพรรคการเมืองมีข้อเสนอว่าประชาธิปไตยต้องเดินคู่กับหลักนิติธรรมและรัฐบาลต้องมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ไม่ใช่ไม่มีข้อจำกัด พร้อมทั้งไม่ก้าวก่ายแทรกแซงองค์กรอิสระ และมีกลไกบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรอิสระด้วย ร่วมกันพัฒนาระบบเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีส่วนร่วมในการควบคุมอำนาจรับด้วย และทุกฝ่ายต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง สำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญในเรื่องของที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ ต้องมีการปฏิรูปเร่งด่วน ทำด้วยความจริงจังโปร่งใส นายทุนยังมีอิทธิพลทุกรัฐบาล และรัฐบาลเองก็ต้องแก้ปัญหาให้มีการกระจายรายได้ 

สำหรับกระบวนการยุติธรรมมองว่า ยังมีลักษณะสองมาตรฐานและต้องได้รับการปฏิรูปและสร้างการตรวจสอบสมดุลอย่างแท้จริงโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบจากภายนอกได้ ด้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้โปร่งใส มีกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล ด้านต่างประเทศ ไม่ควรขยายประเด็นความขัดแย้ง โดยยกของเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมเสรีภาพไปขยายผล และทำลายพรรคการเมืองอื่น ขณะเดียวกันต้องเปิดพื้นที่รับฟังกลุ่มที่เรียกร้องให้ข้อคิดเห็นในกรณีที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม และสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้ขอบเขตบริบทของประเทศที่เหมาะสม ส่วนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติโดยพรรคการเมืองมองว่าต้องมีเกิดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและยุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีความอ่อนตัว

"ข้อคิดเห็นของพรรคการเมืองทุกพรรคถือเป็นประโยชน์ร่วมกันและกระบวนการปรองดองจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกัน ขอให้เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ต้องขอเวลาให้คณะทำงานได้รวบรวมความคิดเห็นทุกพรรคการเมืองอย่างครบถ้วน และขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะทำให้ดีที่สุด สำหรับในวันที่ 20 ก.พ.เวลา 13.00 น.-16.00 น. จะเชิญพรรคประชาธรรม พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน พรรคประชาสามัคคี และในวันที่ 21 ก.พ. เวลา 13.00 น.-16.00 น.จะเชิญพรรคปฏิรูปไทย พรรคพลังคนกีฬาและพรรคเพื่อชีวิตมาร่วมพูดคุย" พล.ต.คงชีพ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้