วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี ถึงแก่อนิจกรรม วัย 84 ปี รพ.พระมงกุฎฯ

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีต ผบ.ทบ. (บิ๊กตุ๋ย) ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 84 ปี เตรียมรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 22 ก.พ. 2560 ณ วัดโสมนัสวิหาร  


วันที่ 17 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีต ผบ.ทบ. ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว สิริอายุ 84 ปี ทั้งนี้ พันเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผบ.พล.1 บุตรชาย เผย คุณพ่อ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีต ผบ.ทบ.ถึงแก่อนิจกรรมลงอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เบื้องต้น ญาติเตรียมพิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดโสมนัสวิหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้

ประวัติ พล.อ.อิสระพงศ์ 

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี หรือ บิ๊กตุ๋ย เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2476 ที่จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ของพล.ต.ท.ฉัตร และนางประยงค์ หนุนภักดี ภรรยาชื่อ แพทย์หญิงคุณหญิง สุมนา วิชพันธุ์ มีบุตรชาย 1 คน

เรียนหนังสือตามจังหวัดต่างๆ เพราะติดตามบิดาซึ่งย้ายไปรับราชการ และมาศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ จากนั้นเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สอบได้เป็นอันดับหนึ่ง จึงไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

เป็นผู้บังคับการ ร.1 พัน 3, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้บังคับการกรม, เสนาธิการกองพล ที่ 1, รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ผู้บัญชาการกองพลที่ 6, ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, รองแม่ทัพภาคที่ 2

ปี 2528, แม่ทัพภาคที่ 2 ปี 2529, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ปี 2532, รองผู้บัญชาการทหารบก ปี 2533, เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ปี 2534, เลขาธิการสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 1 มีนาคม 2534, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6 มีนาคม 2534 (พ้นจากตำแหน่ง 16 เม.ย.2535), ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

19 มีนาคม 2534 และสมาชิกวุฒิสภา 22 มีนาคม 2535, ผู้บัญชาการทหารบก 7 เมษายน 2535 (ลำดับที่ 27), รองปลัดกระทรวงกลาโหม 1 สิงหาคม 2535, ตุลาการศาลทหารสูงสุด 30 ธันวาคม 2536 เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2537

พล.อ.อิสระพงศ์ คือ 1 ในเเกนนำคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่ยึดอำนาจรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2534

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี อดีต ผบ.ทบ. (บิ๊กตุ๋ย) ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 84 ปี เตรียมรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 22 ก.พ. 2560 ณ วัดโสมนัสวิหาร 17 ก.พ. 2560 14:05 17 ก.พ. 2560 15:03 ไทยรัฐ