วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วางฐานรากพระเมรุมาศรองรับ-พิธียก 'เสาเอก'

วางฐานรากพระเมรุมาศรองรับ-พิธียก 'เสาเอก'

  • Share:

(แฟ้มภาพ)

อธิบดีกรมศิลปากรเผยความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช กอร.รส เตรียมขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการในอาคาร “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ในช่วงเช้า หลังมีคนหลั่งไหลเข้าชมเนืองแน่น กทม.ร่วมกับสวนนงนุช เร่งมือล้อมต้นมะขามย้ายไปที่อื่นเพื่อขอพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ เผยพระภิกษุสงฆ์ จากวัดต่างๆทั่วประเทศ มาเจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเกือบครึ่งแสนรูปแล้ว รวมทั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศเมียนมา รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ อินเดีย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคม องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนคณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ โดยสำนักพระราชวังกำหนดให้มีเจ้าภาพร่วมวันละ 4 รอบ รวม 44 คณะ อาทิ ศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน รุ่นที่ 20 ศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร รุ่น 31 ศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงดรุณี รุ่น 19 ชมรมนักเรียนเก่าปทุมคงคา คณะชาวไทยในนอร์เวย์ 1-2

สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมวิเทศพาณิชยไทย-จีน สมาคมส่งเสริมการค้าอาเชียน สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มนิสิตปริญญาเอก คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 68 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาฯ กรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ ไทย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นต้น

สำนักพระราชวังแจ้งด้วยว่า ในวันที่ 15 ก.พ. มีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพจำนวนทั้งสิ้น 33,647 คน ยอดรวม 4,445,877 คน ส่วนยอดเงินถวายร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 2,793,418.50 บาท ยอดรวม 374,652,902.09 บาท

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ดร.ธีรภัค ไชยชนะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ที่จะเดินทางมาเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ตั้งแต่มีการตั้งศูนย์ประสานงานพระภิกษุ สามเณรฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.59 พบว่าจนถึงปัจจุบัน ได้มีพระภิกษุจากวัดต่างๆทั่วประเทศ เดินทางมาเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวช พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นจำนวน 48,000 รูปเศษ ในจำนวนนี้ มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมา อาทิ สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศเมียนมา รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนารัฐอุตตรประเทศ อินเดีย เป็นต้น ปัจจุบันยังคงมีพระภิกษุ สามเณรเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทุกวันเฉลี่ยวันละกว่าร้อยรูป ทั้งได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ กอร.รส. และสำนักพระราชวัง

ส่วนที่สนามหลวงตั้งแต่เช้าวันเดียวกัน ประชาชนจำนวนมากยังเดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่หน้าพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด ขณะที่ประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้วบางส่วนเดินทางมาเข้าชมนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” โดยเจ้าหน้าที่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนต้นมะขามที่อยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของสนามหลวง ซึ่งอยู่ในเขตที่มีการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ จำนวน 44 ต้น เจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสวนนงนุช จ.ชลบุรี และสวนมงคล จ.สระบุรี กำลังเร่งมือล้อมต้นมะขามอายุกว่า 100 ปี ก่อนที่จะนำไปอนุรักษ์ไว้ หลังจากงานถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นก็จะนำกลับมาปลูกไว้ที่จุดเดิมต่อไป

ช่วงบ่าย พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ รอง ผอ.กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) กล่าวหลังการประชุมกอร.รส.ว่า การจัดพื้นที่สนามหลวงในอนาคต จะต้องทยอยคืนพื้นที่ให้กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาศ สัปดาห์หน้าจะปิดถนนสายกลางสนามหลวง เว้นระยะห่างจากอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล กับเขตก่อสร้าง 24 เมตร ให้ประชาชนใช้เป็นทางเดินเข้าอาคารได้ หลังสงกรานต์จะคืนพื้นที่ฝั่งทิศเหนือสนามหลวงให้กับกระทรวงเกษตรฯ จัดเตรียมพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำหรับนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล มีประชาชนเข้าชมโดยเฉลี่ยวันละ 3,000-4,000 คน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ในอนาคตจะหารือกับสำนักงาน กปร.ขอขยายเวลาเปิดช่วงเช้า เพื่อให้ประชาชนที่มาเข้าถวายสักการะพระบรมศพจากต่าง จังหวัดกับกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าชมก่อนเดินทางกลับ อาคารนิทรรศการดังกล่าวนี้จะเปิดให้ชมไปจนถึงกลางปี 60 ก่อนย้ายอาคารไปตั้งในจุดใหม่

รอง ผอ.กอร.รส.กล่าวถึงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในพื้นที่สนามหลวงว่า จำนวนขยะลดลงมาก จากเดิมต้องแจกน้ำดื่มวันละ 300,000 ขวด ตอนนี้เหลือวันละ 30,000 ขวดต่อวัน ขอความร่วมมือประชาชนให้นำภาชนะมาใส่น้ำดื่ม ส่วนอนาคตมีการวางแผนการบริหารจัดการครัวจิตอาสาใหม่ โดยจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบโรงทาน ส่วนการแจกอาหารในเต็นท์พักคอยจะแจกเป็นมื้อ หากประชาชนมานอกเวลาจะให้ไปรับประทานอาหารที่โรงทานแทน

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทำข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนที่กรมศิลปากรรับผิดชอบ เสนอต่อนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เรียกคณะกรรมการทุกชุดเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆเป็นครั้งแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 17 ก.พ. ในส่วนของกรมศิลปากร จะนำเสนอข้อมูลภาพรวมของการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ การจัดสร้างพระโกศจันทน์ งานปั้นประติมากรรม และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ ตลอดจนการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีต่างๆ

อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวอีกว่า ส่วนของการนำเสนอเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศ ล่าสุดสำนักสถาปัตยกรรมได้เขียนแบบของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้วางฐานรากตัวอาคารพระเมรุมาศ ตั้งโครงเหล็กเพื่อรองรับพิธียกเสาเอกในวันที่ 27 ก.พ. และอยู่ระหว่างการวางฐานรากพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ภาพรวมถือว่าคืบหน้ามากกว่าแผนที่กำหนดไว้ ส่วนงานด้านประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ได้จัดทำหุ่นต้นแบบประติมากรรม และจัดทำแม่พิมพ์ซิลิโคนในส่วนที่มีขนาดเท่าของจริงเสร็จทั้งหมดแล้ว ขณะที่งานพระโกศจันทน์ อยู่ระหว่างการขยายลายแบบ 1 ต่อ 1 ขณะที่การบูรณะราชรถ พระยานมาศคืบหน้าไปมาก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้