วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติบอร์ด สกสค. โอนคดีทุจริตให้ดีเอสไอ

“พิษณุ” นั่ง ผอ.องค์การค้าฯอีกเก้าอี้ ไฟเขียวตั๋วครูชั่วคราวสอนอาชีวะ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมมีมติให้ออกใบอนุญาตประกอบการสอนชั่วคราว สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เข้ามาสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขาดแคลนครูสายวิชาชีพถึง 18,000 คน สำหรับขั้นตอนดำเนินการสถาบันการศึกษาต้องเป็นผู้คัดเลือกและรับรองคุณสมบัติความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถในเบื้องต้น จากนั้นเสนอรายชื่อให้คุรุสภาพิจารณา ออกใบอนุญาตประกอบการสอนชั่วคราวต่อ ไป ส่วนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ในอนาคตนั้น คุรุสภามีช่องทางการปลดล็อกในส่วนนี้ให้อยู่แล้ว อาทิ การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัณฑิต (ป.บัณฑิต) หรือการอบรมวิชาชีพครู ซึ่งคุรุสภาจะต้องไปหาแนวทางที่เหมาะ สมต่อไป

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา (สกสค.) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.อีกตำแหน่ง เพื่อให้การทำงานไม่เกิดสุญญากาศ ส่วนการจ่ายเงินให้แก่อดีตพนักงานองค์การค้าฯ กลุ่มเกษียณอายุราชการที่ค้างจ่าย 821 ราย เป็นเงิน 1,200 ล้านบาท ตามคำสั่งศาลฎีกานั้น องค์การค้าฯไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาแหล่งเงินกู้ ต้องเข้าใจว่าองค์การค้าฯ มีภาระหนี้สินจำนวนมากมีความเสี่ยงสูง ทำให้สถาบันการเงินกังวลที่จะปล่อยเงินกู้ แต่ยืนยันจะจ่ายเงินให้แก่อดีตพนักงานองค์การค้าฯทุกคนแน่นอน เพราะถ้าประวิงเวลาไม่จ่ายเงินจะยิ่งทำให้องค์การค้าฯเสียดอกเบี้ย นอกจากนี้บอร์ด สกสค.มีมติโอนคดี กรณีทุจริตการซื้อตั๋วสัญญาบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 2,500 ล้านบาท และกรณีทุจริตการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จำนวน 360 ล้านบาท ให้กรม สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นผู้ดำเนินการ เพราะเรื่องนี้มีความซับซ้อนและสังคมกำลังจับตามอง เชื่อว่าหากดีเอสไอเข้ามาช่วยจะทำให้กา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมมีมติให้ออกใบอนุญาตประกอบการสอนชั่วคราว สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง... 16 ก.พ. 2560 23:24 16 ก.พ. 2560 23:24 ไทยรัฐ