วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้อาชีวะขึ้นป้ายโชว์จบมีงานทำดึงคนเข้าเรียน

จี้อาชีวะขึ้นป้ายโชว์จบมีงานทำดึงคนเข้าเรียน

  • Share:

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) มอบนโยบายแก่ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี ว่า ตนขอให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะทุกคนนำนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน เนื่องจาก รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วแต่ยังไม่มีงานทำเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะมีการเปิดโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันท่ี 1 มี.ค.นี้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ซึ่งขอให้ผู้บริหารทุกคนเร่งสร้างค่านิยมและแรงจูงใจให้เด็กมาเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น

“วิทยาลัยต้องประชาสัมพันธ์ข้อดีว่าเรียนอาชีวะแล้วจบมามีงานทำแน่นอน โดยขึ้นป้ายว่าผู้ที่เรียนจบไปทำงานสถานประกอบการที่ใด เหมือนกับโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดป้ายบอกว่าเด็กแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยดังๆได้ที่ไหน รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องการแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพในโรงเรียน สพฐ.ให้มากขึ้น และขอให้วิทยาลัยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย เพราะเท่าที่ทราบวิทยาลัยยังใช้เงินอุดหนุนรายหัวไปจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ สอศ.จัดสรรให้ไปขอให้ทุกวิทยาลัยนำไปใช้ดำเนินโครงการต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้