วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.4 ประชุมสันติสุข4จว. เน้นลงพื้นที่หาความจริง ย้ำสถานการณ์ดีขึ้น

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมคณะประสานงานพูดคุยสันติสุข ระดับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำเน้นลงพื้นที่หาความจริง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ก.พ. ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในการประชุม คณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อร่วมพูดคุย และกำหนดนโยบาย การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560-2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อกำหนดให้เป็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีคณะประสานงานระดับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุม

พลโท ปิยวัฒน์ กล่าวในที่ประชุมว่า ยอมรับว่าสถานการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การพูดคุยสันติสุขยังเดินต่อไป สำหรับการพูดคุยขณะนี้มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ โดยปัจจุบันทุกฝ่ายเห็นชอบในหลักการ ที่จะกำหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัย ส่วนจะเป็นพื้นที่ใดนั้นยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกัน

สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการฯ ได้ประสานงานกับคณะทำงานกลุ่มย่อยและหน่วยงานองค์ต่างๆ จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเน้นการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลโดยตรงจากชาวบ้าน สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน เพราะการยุติความรุนแรงจะต้องใช้ใจ ใช้หลักการพัฒนาเศรษฐกิจและความยุติธรรม ตามกรอบนโยบาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ความยั่งยืนตลอดไป

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวอีกว่า เราจะไม่แย่งมวลชนกับใคร เราทำในสิ่งที่ถูกต้องที่จะหารายได้หางานให้ประชาชนได้ทำ ทุกหน่วยได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ภาครัฐทำเป็นสิ่งที่ดี หากไม่ดีก็ค่อยมาว่ากัน สำหรับผู้หลงผิดที่คิดจะให้ไปรับตัวสามารถโทรหาตนโดยตรงได้ ตนจะไปรับ ไม่ว่าจะอยู่ภูเขาลูกไหน สถานที่ใดก็จะไปรับ อยากให้ผู้หลงผิดรับรู้ได้เองว่าภาครัฐหวังดี และยังสนับสนุนอาชีพให้กับครอบครัวด้วย ซึ่งในที่นี้เราจะดูแล ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

"ทุกอย่างที่ทำเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะต้องดูแลประชาชน ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง แต่คือคนไทย ดีกว่าหลบซ่อนตัวอยู่บนเขา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกกระบวนการ จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายของประเทศไทย นั่นก็คือการมาสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ กลุ่มขบวนการ ก็เริ่มระส่ำระสาย เนื่องจากประชาชนเข้าใจ และเห็นถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่กลุ่มขบวนการอีกต่อไป ซึ่งหากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ต้องการกลับตัวกลับใจ ภาครัฐก็ยินดีต้อนรับเสมอ และจะดูแลเป็นอย่างดี" แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว. 

แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมคณะประสานงานพูดคุยสันติสุข ระดับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำเน้นลงพื้นที่หาความจริง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง... 16 ก.พ. 2560 19:57 16 ก.พ. 2560 20:20 ไทยรัฐ