วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกพัทยาใหม่ ขานรับแต่งตั้ง มอบนโยบาย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ขรก.มีสุข

นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ขานรับแต่งตั้งตำแหน่ง เรียกประชุมมอบนโยบาย “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข” บอก ขอเวลาทำงานก่อน เน้นการพัฒนาโครงสร้างภายในพร้อมขับเคลื่อนงานด้านอื่นๆ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 ภายหลังนายกรัฐมนตรี เผยแพร่คำสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แต่งตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี ขึ้นเป็นนายกเมืองพัทยา นั้น (อ่านข่าวก่อนหน้า บิ๊กตู่ งัดม.44 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา) โดย พล.ต.ต.อนันต์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการและทิศทางการพัฒนาเมืองพัทยา ขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อให้การบริหารงานและการดูแลจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยาดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาร่วมกัน

พร้อมกันนี้ พล.ต.ต.อนันต์ ให้สัมภาษณ์ว่า ขอเวลาการทำงานก่อน แต่เบื้องต้นได้กล่าวนโยบายให้ฟังสั้นๆ ว่า สิ่งที่ต้องทำในฐานะนายกเมืองพัทยา คือ “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข” โดยในส่วนของการแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 คน จะเปิดเผยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยจะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งมองข้าราชการประจำที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้วมาช่วยงาน โดยไม่มีการดึงเอาสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน เพราะสมาชิกสภาที่มีอยู่เพียง 12 คน จากเดิมที่เคยมีอยู่ถึง 24 คน ทำให้สมาชิกสภาชุดปัจจุบันต้องทำงานมากขึ้นเป็น 2 เท่า ส่วนการพัฒนาการบริหารงานจัดการท้องถิ่นเมืองพัทยา ส่วนตัวแล้วจะให้ความสำคัญในเรื่องของข้าราชการประจำก่อน โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา ข้าราชการประจำต้องมีความสุขจึงจะช่วยขับเคลื่อนงานด้านอื่นๆ ต่อไปได้

สำหรับบรรยากาศที่เมืองพัทยา หลังทราบว่ามีการแต่งตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ ก็ได้มีการแสดงความยินดี และการเตรียมห้องทำงานให้สำหรับนายกคนใหม่.

นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ขานรับแต่งตั้งตำแหน่ง เรียกประชุมมอบนโยบาย “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข” บอก ขอเวลาทำงานก่อน เน้นการพัฒนาโครงสร้างภายในพร้อมขับเคลื่อนงานด้านอื่นๆ 16 ก.พ. 2560 19:37 16 ก.พ. 2560 20:33 ไทยรัฐ