วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อภิสิทธิ์ นัดถกทีมทำการบ้าน ก่อนพบ ป.ย.ป.

"อภิสิทธิ์" นัดถกทีมทำการบ้านก่อนพบ ป.ย.ป. งดวิจารณ์ข้อเสนอทุกฝ่ายสร้างบรรยากาศที่ดี รับการเมืองเป็นประเด็นหลักที่ต้องแก้ไข ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ก.พ. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะทำงาน จำนวน 9 คน ร่วมประชุมหารือ ก่อนจะเข้าให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) ในวันที่ 17 ก.พ. นี้ โดยได้ประชุมนาน 2 ชั่วโมง

นายอภิสิทธิ์ กล่าวหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการเชิญคนที่จะไปชี้แจงและให้ข้อมูลต่อ ป.ย.ป.ในวันที่ 17 ก.พ. มาสอบถาม เพื่อให้การนำเสนอสมบูรณ์ที่สุด โดยมีการพูดคุยหลายประเด็น อาทิ การป้องกันปัญหาในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ ยืนยันว่าประเทศไทยเดินไปข้างหน้าต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซึ่งในรายละเอียดเหล่านี้จะออกมาได้หมดว่าการจัดการและป้องกันปัญหาต่างๆ จะต้องทำอย่างไร

“แม้ทุกเรื่องสำคัญ แต่ประเด็นที่เกี่ยวพันกับปมความขัดแย้งและการปรองดองนั้น น้ำหนักคงจะเท่ากันไม่ได้ ส่วนใหญ่จะกังวลที่ระบบหลัก คือระบบการเมือง เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในจุดนั้น ส่วนความคิดเห็นในฝ่ายต่างๆ ที่เสนอกันตอนนี้ ขอว่าอย่าเพิ่งให้วิพากษ์วิจารณ์ของกันและกัน เพราะจะผิดวัตถุประสงค์ของ ป.ย.ป. ที่ทำงานในขณะนี้ ดังนั้น ช่วยทำงานกันก่อน ใครอยากเสนออะไรก็เสนอ ให้ ป.ย.ป. ได้ประมวลและจัดทำข้อเสนอ แล้วค่อยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกครั้ง บรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างไปได้อยู่ เพราะว่า ป.ย.ป.แสดงให้เห็นว่าพร้อมรับฟังความเห็นเต็มที่และไม่ต้องการให้ใครเถียงกัน ดังนั้น ขออนุญาตไม่วิจารณ์ว่าใครเสนออะไร อย่างไร” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

เมื่อถามว่า ประเด็นหลักที่จะต้องแก้ไข คือ การเมือง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การเมืองเป็นหัวใจ เพราะความขัดแย้งที่ผ่านมาก็คือ การเมือง เราก็ต้องแก้ไขตรงนั้น ทั้งนี้ เรื่องปรองดองไม่มีใครบังคับให้ใครเห็นตรงกัน แต่หากสามารถได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นว่าจะทำให้ความขัดแย้งน้อยลง เชื่อว่าทุกคนพร้อมพิจารณา

"อภิสิทธิ์" นัดถกทีมทำการบ้านก่อนพบ ป.ย.ป. งดวิจารณ์ข้อเสนอทุกฝ่ายสร้างบรรยากาศที่ดี รับการเมืองเป็นประเด็นหลักที่ต้องแก้ไข ... 16 ก.พ. 2560 18:16 16 ก.พ. 2560 18:39 ไทยรัฐ