วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไพรีนโรบอท

หุ่นยนต์ไพรีน เป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์รุ่นล่าสุดที่ไม่ใช่แค่ถูกกำหนดให้ให้มีความเป็นมนุษย์ทางด้านลักษณะภายนอกหรือท่วงท่าเท่านั้น ยังมีคุณลักษณะด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์รวมถึงคุณธรรมด้วย ขนาดของหุ่นยนต์รุ่นนี้วัดได้ 1.75 เมตร มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม และมีความสามารถในการเคลื่อนไหวทั้ง 32 ข้อต่ออย่างเป็นอิสระ เพิ่งเปิดตัวที่เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส.

หุ่นยนต์ไพรีน เป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์รุ่นล่าสุดที่ไม่ใช่แค่ถูกกำหนดให้ให้มีความเป็นมนุษย์ทางด้านลักษณะภายนอกหรือท่วงท่าเท่านั้น ยังมีคุณลักษณะด้านความ รู้สึกนึกคิด อารมณ์รวมถึงคุณธรรมด้วย ขนาดของหุ่นยนต์รุ่นนี้วัดได้ 16 ก.พ. 2560 14:59 16 ก.พ. 2560 14:59 ไทยรัฐ