วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาติพัฒนา หนุน รบ.เดินหน้าปรองดอง สุวัจน์ แนะทุกพรรค ลง ลต.-ยอมรับผล

พรรคชาติพัฒนา หนุน รัฐบาลเดินหน้าปรองดอง “สุวัจน์” แนะ ทุกพรรคการเมือง ลงเลือกตั้ง–ยอมรับผล–สู้กันในสภา นำประเทศขึ้นจากหล่ม ที่ติดกับดักมายาวนานกว่า 10 ปี

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. เวลา 11.30 น. ที่บ้านพักราชวิถี ซอย 22 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พร้อมด้วย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค ได้แถลงถึงข้อเสนอแนะของพรรคชาติพัฒนา ในประเด็นการหารือเพื่อสร้างความปรองดองต่อเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสามัคคีปรองดอง ที่กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา

นพ.วรรณรัตน์ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคได้เสนอเรื่องการสร้างความปรองดองก่อนการเลือกตั้ง ภายใต้หลักการของความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกัน และเมื่อดำเนินการสร้างความปรองดองแล้ว ควรจัดให้การเลือกตั้งตามโรดแม็ปที่กำหนด ที่สำคัญควรมีการตกลงร่วมกัน ให้พรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง และยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น และภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ทุกพรรคการเมืองควรร่วมมือกันทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ ต้องไม่สร้างเงื่อนไขใดๆ ที่จะนำไปสู่ภาวะทางตันทางการเมือง

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ควรเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้ที่กระทำความผิดฐานทุจริต โดยกระบวนการพิจารณาคดีต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว จึงเสนอให้มีศาลพิเศษ โดยเฉพาะพิจารณาคดีทุจริตเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและเท่าเทียมกัน ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควรมีทิศทาง ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน และก่อนประกาศใช้ควรมีการเปิดเวทีเพื่อทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้เกิดความยอมรับจากทุกฝ่าย ส่วนเรื่องการปฏิรูปพรรคเห็นว่า ควรปฏิรูปเรื่องการศึกษาเป็นลำดับแรก

ด้านนายสุวัจน์ ประธานที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า เราเสียโอกาสไปเยอะในช่วง 10 กว่าปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งๆ ที่โอกาสของประเทศไทยมีมากทุกด้าน ทั้งนี้ ปัญหาความขัดแย้งหลักที่ผ่านมา คือ ความขัดแย้งทางการเมือง จนนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ พรรคชาติพัฒนา จึงเห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพราะเห็นว่า วันนี้รัฐบาลเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องตรงปัญหา และการระดมความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้การสร้างความปรองดองสำเร็จต่อไป ซึ่งในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆ ควรหันหน้าเข้าหากัน ซึ่งพรรคชาติพัฒนามีข้อเสนอ 7 ข้อ ที่อยากเห็นจากพรรคการเมือง ดังนี้

1. ถ้าถึงช่วงเวลาเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง 2. ทุกพรรคต้องปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต เป็นธรรม นำไปสู่การยอมรับผลการเลือกตั้ง 3. ทุกพรรคต้องช่วยกันคัดคนดีๆ มีความรู้ ความสามารถ มาทำงานให้ประชาชน รวมถึงเสนอนโยบายที่เหมาะสม ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ 4. ทุกพรรคการเมืองต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชน ด้วยการยอมรับผลการเลือกตั้ง

5. เมื่อจัดตั้งรัฐบาล พรรคอยากเห็นการทำงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 6. อยากให้ทุกพรรคลืมอดีต ความขัดแย้งแล้วคิดถึงส่วนร่วมด้วยการลดเงื่อนไขต่างๆ และ 7. หากในอนาคตเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใดๆ วิธีที่ดีที่สุด คือ นำประเด็นความขัดแย้งมาอยู่ในเวทีสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้หลักการประชาธิปไตย

นายสุวัจน์ กล่าวต่อว่า ตนมีความมั่นใจว่า การปรองดองในครั้งนี้จะสำเร็จ แม้ที่ผ่านมาจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุด แต่ก็เป็นเพียงการศึกษาหาข้อเสนอเท่านั้น แต่ในครั้งนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ที่สามารถนำผลไปปฏิบัติได้ จึงมีโอกาสสำเร็จสูงมาก ซึ่งการที่ตนมาร่วมในเวทีสร้างความปรองดองในครั้งนี้เพราะเห็นว่า เป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในพรรคการเมืองหรือไม่ ประเทศเราเหมือนรถที่ติดหล่มมาสิบกว่าปีแล้ว ดังนั้น การปรองดองจะสำเร็จได้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

“แนวทางของพรรคชาติพัฒนาอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด แต่เราพยายามคิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ที่ท่านมีแนวทางการปรองดองมานาน ตั้งแต่การเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า ซึ่งข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ว่า จะไปพิจารณาอย่างไร และพรรคพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการปรองดอง” นายสุวัจน์ กล่าว.

พรรคชาติพัฒนา หนุน รัฐบาลเดินหน้าปรองดอง “สุวัจน์” แนะ ทุกพรรคการเมือง ลงเลือกตั้ง–ยอมรับผล–สู้กันในสภา นำประเทศขึ้นจากหล่ม ที่ติดกับดักมายาวนานกว่า 10 ปี 16 ก.พ. 2560 14:32 16 ก.พ. 2560 16:13 ไทยรัฐ