วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผย โชห่วย ชี้ร่างก.ม.เพิ่มภาระร้านค้ารายเล็ก หวั่นบุหรี่ปลอมระบาด

"นิด้าโพล" เผย "โชห่วย" หวั่นร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฯ เพิ่มภาระให้ร้านค้ารายเล็ก ชี้ "ซองเรียบ" เปิดทางบุหรี่ปลอมระบาด แปลกใจตรา ก.ม.สวนทางนโยบายรัฐบาลที่ให้ดูแลธุรกิจรายเล็ก ยังหวัง สนช.พิจารณารอบด้าน


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (โชห่วย) ที่ขายบุหรี่จำนวน 1,030 ร้านทั่วประเทศ ในประเด็นผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-25 มกราคม 2560 โดยระบุว่า ร้านค้าโชห่วยร้อยละ 78 มองว่า ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการออกกฎหมายควบคุมยาสูบที่ส่งผลต่อการค้าขาย แต่ควรให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น เศรษฐกิจ และการปฏิรูปประเทศมากกว่า และกว่าร้อยละ 64 เห็นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ควรพิจารณาผลกระทบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรม นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นหลักเพียงอย่างเดียว รวมถึงให้ความสำคัญกับมุมมองของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ส่วนประเด็นมาตรการซองเรียบ ที่เสนอให้บรรจุเข้าในร่างกฎหมาย เพื่อบังคับให้บุหรี่ทุกยี่ห้อมีสีและรูปแบบซองเหมือนกันหมดนั้น ร้อยละ 83.50 มองว่า จะทำให้เกิดบุหรี่ปลอมมากขึ้น และร้อยละ 82.33 มองว่า จะส่งผลให้ผู้บริโภคจะไปหาของถูกในตลาดมืดที่ซองบุหรี่ยังมีตราสินค้าและหาซื้อได้ในราคาถูกกว่า ตลอดจนส่งผลจัดให้มีความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดสต็อกสินค้าขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. โดยมีการบัญญัติข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า อาทิ กำหนดอายุผู้ขายไม่ต่ำกว่า 18 ปี ห้ามร้านค้าแบ่งขายเป็นมวน ห้ามแสดงป้ายราคา ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ในร้าน และข้อกำหนดเรื่องซองเรียบ โดยซองบุหรี่ทุกยี่ห้อต้องใช้สีเดียวกันหมด และห้ามพิมพ์โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ

นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวถึงผลสำรวจดังกล่าวว่า เป็นสิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า ร้านค้ามีความกังวลอย่างแท้จริงต่อร่างกฎหมายที่มีความสุดโต่งนี้ โดยเฉพาะเรื่องซองเรียบที่คนค้าขายมองว่า จะทำให้เกิดบุหรี่ปลอมมากขึ้น สร้างภาระร้านค้าสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้าสมาชิกของสมาคมฯ ได้แต่หวังว่า สนช.จะมีการรับฟังปัญหาและผลกระทบนี้อย่างจริงจัง และแก้ไขกฎหมายไม่ให้มาสร้างภาระกับร้านค้าโชห่วยเล็กๆ อีก  แล้ววันนี้เราก็จะไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก ‘NO TPCA เราคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ’ เพื่อแจ้งให้สมาชิกของเราทราบผลสำรวจอีกทางด้วย.

"นิด้าโพล" เผย "โชห่วย" หวั่นร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฯ เพิ่มภาระให้ร้านค้ารายเล็ก ชี้ "ซองเรียบ" เปิดทางบุหรี่ปลอมระบาด แปลกใจตรา ก.ม.สวนทางนโยบายรัฐบาลที่ให้ดูแลธุรกิจรายเล็ก ยังหวัง สนช.พิจารณารอบด้าน 16 ก.พ. 2560 14:06 16 ก.พ. 2560 16:28 ไทยรัฐ