วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูหยุย' ยัน พร้อมสอบจริยธรรม 7 สนช. ตามกติกา

“วัลลภ ตังคณานุรักษ์” ระบุพร้อมสอบจริยธรรม 7 สนช. ตามกติกา หากพบทำผิดกฎระเบียบ กรณีขาดสมาชิกภาพ จะถูกลงโทษตามขั้นตอน ...

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการสอบจริยธรรม สนช. กล่าวถึงกรณีมีผู้ร้องให้สอบจริยธรรมสมาชิก สนช.7 รายนั้น จะมีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง จะตั้งอนุกรรมาธิการตรวจสอบว่า เข้าองค์ประกอบ หรือมีมูลหรือไม่ หากมีมูลจะสอบสวนต่อไป หรือหากพบสมาชิกทำผิดกฎระเบียบมีขั้นการลงโทษ ตั้งแต่การตัดเงินประจำตำแหน่ง ไปจนถึงการพ้นสมาชิกภาพ

ส่วนที่มองว่าสมาชิก สนช. ตรวจสอบกันเองอาจจะไม่มีความโปร่งใสหรือเข้าข้างกันเองนั้น เราทำไปตามกติกา เมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์อยากให้แก้ไขข้อบังคับการประชุมที่ให้ลาลงมติได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นายวัลลภ ตอบว่า ข้อบังคับการประชุม สนช.ถือว่ามีความเคร่งครัด เข้มงวดกว่าทุกยุคทุกสมัย แต่คิดว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ ถ้านักวิชาการ หรือนักการเมืองจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงควรเอารายละเอียดกฎเกณฑ์ของสภาฯ วันนี้ ไปดูเทียบเคียงเสียก่อน หากเห็นช่องว่างให้เสนอมาได้ เชื่อว่าประธาน สนช. เมื่อได้รับเรื่องแล้วคงนำหารือในวิป สนช. เพราะหากวิจารณ์เสนอมาลอยๆ สนช. ก็ไม่รู้แก้ไขอย่างไรตรงไหน

“วัลลภ ตังคณานุรักษ์” ระบุพร้อมสอบจริยธรรม 7 สนช. ตามกติกา หากพบทำผิดกฎระเบียบ กรณีขาดสมาชิกภาพ จะถูกลงโทษตามขั้นตอน ... 16 ก.พ. 2560 12:39 16 ก.พ. 2560 13:19 ไทยรัฐ