วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักวิชาการรับมาตรการอนุรักษ์ควายน้ำ พัทลุง-สงขลา หลังทยอยล้มตาย

นักวิชาการรับมาตรการอนุรักษ์ควายน้ำ พัทลุง-สงขลา หลังทยอยล้มตาย

  • Share:

นักวิชาการขานรับมาตรการอนุรักษ์ควายน้ำในพื้นที่ จ.พัทลุง และสงขลา หลังได้รับความเสียหายจากอุทกภัย-โรคระบาด จึงต้องการฟื้นฟูให้ยืนยาวตลอดไป พร้อมจัดระบบบันทึกข้อมูลด้านการเลี้ยง-สุขภาพ

หลังจากที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ลงข่าวเกี่ยวปัญหาการเลี้ยงควายน้ำในจังหวัดพัทลุงและสงขลา หลังได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและโรคระบาด ควรเร่งอนุรักษ์ควายน้ำเกรงสูญพันธ์ุเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของทั้ง 2 จังหวัด ผศ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกมาขานรับวางกฎเหล็กมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเร่งฟื้นฟูควายน้ำให้คงอยู่ยืนยาวตลอดไป

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม เผยว่า หลังจากเจอวิกฤติควายที่ป่วยกำลังทยอยตายวันละ 1-2 ตัว พร้อมได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปให้การช่วยเหลือฉีดยารักษาโรค และให้ก้อนวิตามิน ฟื้นฟูสุขภาพจากภาวะทุกข์ทรมานในช่วงน้ำท่วม เพื่อให้แข็งแรงและมีสมรรถภาพในการดำรงชีวิตและการผสมพันธุ์ รวมทั้งเร่งปรับปรุงใช้แผ่นพื้นในการปูพื้นคอก ให้มีที่พักสามารถล้มตัวลงนอนได้บ้าง ลดการเจ็บป่วยลง โดยเฉพาะลูกควาย และตัวที่อ่อนแอ

ผศ.ธีระวิทย์ จันทร์พิพย์ เปิดเผยอีกว่า มาตรการระยะยาว จัดระบบบันทึกข้อมูลด้านการเลี้ยง และด้านสุขภาพ สำรวจอุบัติการณ์ของโรคทั้งโรคพยาธิ โรคติดต่อทั่วไปในสัตว์ และโรคจากสัตว์ติดสู่คน ทั้งนี้ หากทราบอุบัติการณ์สามารถนำไปสู่มาตรการในการรักษา ป้องกันและกำจัดโรคเหล่านั้นได้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยว เก็บข้อมูลทางด้านพันธุกรรมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมของควายน้ำทะเลน้อยที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติมาแล้วนับ 100 ปี จากการศึกษาวิจัยควายน้ำทะเลน้อย พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของทะเลน้อย และทะเลสาบสงขลา ในแง่เศรษฐกิจแล้วการเลี้ยงควายน้ำเป็นการกระจายรายได้ของทุกกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น เรือนำเที่ยว แม่ค้า การประมง และระบบเครือญาติ

"ควายน้ำถือเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ เพราะหญ้าที่ควายกินไม่ได้เจริญมาจากพื้นดินที่มีการใช้สารเคมี แต่ต้องบำบัดน้ำเสียจากชุมชน พื้นที่เกษตรก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลน้อย พื้นที่ทะเลน้อยพัทลุงสงขลาเหมาะที่จะเลี้ยงควายพันธุ์นม เพราะเป็นควายชนิดที่ชอบน้ำ น้ำนมที่ได้สามารถนำมาเป็นอาหารทดแทนนมโคได้ เป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารของประเทศ " ผศ.ธีระวิทย์ กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้