วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่เหมือนกัน

“ปฏิรูป” กับ “ปรองดอง” เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันก็จริง

แต่ “ปฏิรูป” เป็นลูกคนโต “ปรองดอง” เป็นลูกคนรอง

ปฏิรูปจึงต้องเดินนำหน้า แล้ว “ปรองดอง” ค่อยเดินตามมาด้วยประการฉะนี้แล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หน.คสช.ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง “ปฏิรูป” กับ “ปรองดอง” ดังนี้คือ...

การ “ปรองดอง” หมายถึง เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ระงับความขัดแย้งด้วยความประนีประนอม ออมชอม

แต่ “การปฏิรูป” ไม่สามารถประนีประนอม ออมชอมได้ ต้องบังคับใช้กฎหมายกับผู้ทำความผิดอย่างจริงจัง

พูดง่ายๆ ปฏิรูป เป็น “ไม้แข็ง” และปรองดอง เป็น “ไม้นวม”

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศตามโรดแม็ป คสช.อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน

พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้รวบรวมหลักคิด และแนวทางปฏิรูปประเทศไทยจากตำราหลายเล่ม เอามาใส่ครกตำกลายเป็น “คัมภีร์ปฏิรูปประเทศไทยเวอร์ชั่นบิ๊กตู่” โดยบรรจุหลักคิดสำคัญไว้ 32 ประการ

ใครอยากรู้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีหลักคิดปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร??

ถ้าได้อ่านคัมภีร์ปฏิรูปครบ 32 พระธรรมขันธ์ ท่านจะถึงบางอ้อร้องอ๋อทันที

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตหยิบยกหลักคิดบางประการที่น่าสนใจมาฉายเป็นหนังตัวอย่าง ดังนี้คือ

1,ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่เข้มแข็ง สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดี

การปฏิรูปประเทศไทยจึงไม่ควรแตะต้องโครงสร้างพื้นฐานสังคมไทยโดยไม่จำเป็น

2,การปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดผล สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ควรหลีกเลี่ยงไม่นำประเด็นที่มีความแตกต่างทางความคิดเห็นที่ไม่อาจหาข้อยุติโดยง่ายมาเป็นสาระสำคัญ

3,การปฏิรูปสังคมไทยที่จะนำไปสู่สันติสุข ปรองดอง ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ต้องปฏิรูปขอบเขตบทบาทประชาชน ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคม และปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของไทยทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน

4,สาเหตุที่ทหารปฏิวัติ เนื่องจากพื้นที่ประชาธิปไตยถูกขยายขอบเขตเกินความเหมาะสม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอนาธิปไตย

หากไม่อยากให้ทหารปฏิวัติอีกจะต้องป้องกันไม่ให้พื้นที่ประชาธิปไตย “ขยาย” เกินขอบเขตอย่างที่ผ่านมา

5,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ต้องไม่เกินความเหมาะสมและไม่ทำให้สังคมเกิดความขัดแย้ง สับสน ปั่นป่วน วุ่นวาย

6,สิทธิเสรีภาพที่จำเป็นต้องทบทวน คือ “เสรีภาพในการชุมนุม” ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรง ลุกลามบานปลาย

7,ความไม่เป็นธรรม มีความซับซ้อนไม่อาจขจัดให้หมดสิ้นไป แต่จำเป็นต้องดูแลให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่สมควร

8,ความยากจน เป็นต้นธารของความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความไม่เป็นธรรมทางสังคม แม้มาตรการของรัฐจะช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิง ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า หลักคิด 8 ข้อ ที่เสิร์ฟเป็นออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อย คือแนวทางปฏิรูปประเทศไทย ในมุมมองของผู้มีอำนาจสูงสุด ตัวจริงเสียงจริง

สาธุชนจะเห็นด้วยหรือไม่ เชิญพิจารณาไตร่ตรองกันตามสบายก็แล้ว กันนะคุณโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

16 ก.พ. 2560 11:41 16 ก.พ. 2560 11:41 ไทยรัฐ