วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกเล็กธัญบุรีเดินหน้าพัฒนาประชาเป็นสุข

การทำงานสอนคนของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญรุ่งเรืองได้ต้องใช้ประสบการณ์...!

ว่าแล้ว นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงนำประสบการณ์ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ท. และ ส.จ. แถมยังนั่งเป็นเลขาฯนายก อบจ. มาใช้ทำงานในตำแหน่งนายกเล็กแห่งนี้

นายกฤษฎา เผยว่า สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

แต่จะมุ่งไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้โครงสร้างต่างๆให้ชาวชุมชนได้ใช้อย่างเท่าเทียมกัน สามารถแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ พร้อมสร้างฐานความรู้เป็นภูมิคุ้มกันชาวชุมชนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ในบรรดายุทธศาสตร์พัฒนาที่วางไว้ 7 ประเด็น ขณะนี้ที่ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามกรอบการทำงานที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 4 เนื้องาน

เป็นงานพัฒนาการจราจรบริเวณแยกเข้าคลองหก หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเช้าและเย็นประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนจากการจราจรที่แออัดอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนำเสนอโครงการก่อสร้างทางกลับรถลอดใต้สะพานข้ามคลองหก เพื่อลดปริมาณการสะสมของรถในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเทศบาลใช้งบกว่า 8 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลา 150 วัน

ปัจจุบันจากเดิมรถที่มาจากรังสิตจะเลี้ยวเข้าคลองหก กับรถที่ขับสวนทางออกมา รวมทั้งรถที่วิ่งตรงมาจาก อ.องครักษ์ จ.นครนายก มุ่งหน้าเข้ารังสิต ปทุมธานี และ กทม. ต้องมาจอดออรอสัญญาณไฟที่นี่

พอหลังจากเปิดใช้ทางกลับรถลอดใต้สะพานคลองหกดังกล่าว ปรากฏว่าปัญหาการจราจรในบริเวณนี้ที่เคยเป็น จะบรรเทาเบาบางลงมาก ไม่แออัดติดขัดเหมือนเมื่อครั้งยังไม่ได้ก่อสร้าง

นี่เป็นเพียงหนึ่งวิสัยทัศน์ของผู้นำท้องถิ่นที่มุ่งมั่นพัฒนาให้พื้นที่มีความเจริญทัดเทียมเมืองกรุง.....!

วัชรกร จันทร์แจ้ง

16 ก.พ. 2560 09:56 16 ก.พ. 2560 09:56 ไทยรัฐ