วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สังฆราชประทานโอวาทศาสนิกชน ยกภาษิตพร้อมเพรียง ยังความเจริญรุ่งเรือง

สังฆราชประทานโอวาทศาสนิกชน ยกภาษิตพร้อมเพรียง ยังความเจริญรุ่งเรือง

  • Share:

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทับรถกอล์ฟ เสด็จรอบวัด ให้พุทธศาสนิกชนที่ยืนต่อแถวได้เข้าสักการะอย่างใกล้ชิด ทั้งประทานพระโอวาท “ขออย่าแก่งแย่งขอให้ช่วยกันคิด พัฒนาตัวเอง และส่วนรวม” เผยกำหนดการเข้าสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช 18-20 ก.พ.นี้ เสด็จเข้าถวายสักการะ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ที่วัดปากน้ำ 19 ก.พ.นี้

วันสุดท้ายแล้วที่ทางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา 02.00 น. วันที่ 15 ก.พ.มีพุทธศาสนิกชนทยอยมาเข้าแถวเพื่อรอเข้าสักการะ กระทั่งใกล้เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ทางวัดเปิดให้เข้าถวายสักการะ แถวของพุทธศาสนิกชนที่ต่อคิวกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ก็ยาวเหยียดไปจนรอบวัด จากนั้นเวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก เสด็จจากตำหนักอรุณ มายังพระอุโบสถ วัดราชบพิธฯ ประทานวโรกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะ โดยครั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทับบริเวณด้านหลังพานที่ตั้งไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่นำดอกไม้พวงมาลัยมาถวายสักการะ ต่างจากทุกวันที่พระองค์จะประทับห่างจากพานออกไป ทำให้การเข้าสักการะของพุทธศาสนิกชนในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ได้เข้าถวายสักการะอย่างใกล้ชิดที่สุดมากกว่าสองวันที่ผ่านมา เพราะได้ไหว้สักการะเบื้องหน้าพระพักตร์ของพระองค์ ทั้งนี้ในช่วงเช้ามีบุคคลสำคัญเข้าถวายสักการะ อาทิ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นต้น

จากนั้นเวลา 10.15 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถกอล์ฟด้านหน้าพระอุโบสถ เพื่อเสด็จไปรอบวัด ผ่านถนนราชบพิธ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเฟื่องนคร และเลี้ยวซ้ายกลับเข้าสู่ถนนราชบพิธ ก่อนที่จะเสด็จกลับยังตำหนักอรุณ เนื่องจาก ทรงทราบว่า มีพุทธศาสนิกชนต่อแถวอยู่ตามถนนดังกล่าวจำนวนมาก พระองค์จึงมีพระประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนที่ยืนต่อแถวอยู่ และยังไม่ได้เข้าสักการะในรอบเช้า ได้มีโอกาสถวายสักการะอย่างใกล้ชิด

ต่อมาเวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคต ญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จจากตำหนักอรุณ มายังพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ประทานวโรกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะในช่วงบ่าย จนถึงเวลา 16.00 น. โดยในช่วงบ่าย ยังคงมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลกันมาต่อคิวเพื่อเข้าสักการะจำนวนมาก เช่นเดียวกับช่วงเช้า รวมถึงมีบุคคลสำคัญเข้าถวายสักการะ อาทิ นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราช มนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี กลุ่มศิลปินที่ได้รับรางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย อาทิ ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์ กุ้ง-สุธิราช วงศ์เทวัญ กระแต อาร์สยาม ลูลู่-ดวงฤดี บุญบำรุง ลาล่า-ขวัญนภา เรืองศรี เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มศิลปินดังกล่าวได้มาเฝ้าถวายสักการะและถวายพวงมาลัยดอกมะลิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ อยู่ภายนอกพระอุโบสถ โดยก่อนเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้หยุดพูดคุยกับเหล่าศิลปินประมาณ 5 นาที ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ก่อนจะเดินไปยังจุดอื่น ทำให้ศิลปินทุกคนปลาบปลื้ม บางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความดีใจ ทั้งนี้ กุ้ง-สุธิราชกล่าวว่า รู้สึกเป็นบุญที่มีโอกาสกราบสักการะสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิด พระองค์ทักทายว่ารู้จักตน แต่ไม่เคยเห็นตัวจริง เพราะท่านชอบชมการแสดงลิเกมาก จากนั้นได้ประทานพรว่าขอให้ทุกคนเจริญในหน้าที่การงาน พร้อมสวดมนต์เจริญพรให้ด้วย

ด้านกระแต อาร์สยาม กล่าวว่า ดีใจที่สุดในชีวิตที่ได้เข้าเฝ้าสักการะสมเด็จพระสังฆราช ถึงกับน้ำตาไหลออกมา เพราะท่านเปี่ยมด้วยความเมตตา เมื่อได้อยู่ใกล้ท่านรู้สึกใจเย็นสบาย หลังจากนี้จะนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติในชีวิต คือมีสติ และต้องมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

จากนั้นเวลา 16.10 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชฯเสด็จประทับยังหน้าพระอุโบสถ และประทานพระโอวาทแก่พุทธศาสนิกชนที่มารอเข้าเฝ้าถวายสักการะว่า ขออำนวยพร พุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ท่านทั้งหลายที่ได้มีสมานฉันท์ มีจิตใจ เปี่ยมไปด้วยความมุทิตา ซึ่งเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ขออนุโมทนาแก่ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการทำหน้าที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมาดูแลความเรียบร้อย ทั้งนี้เมื่อสองวันก่อนได้พูดถึงความสามัคคีเพราะวัดนี้สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชของชาวไทย และหากท่านทั้งหลายสังเกต จะเห็นภาษิตคำหนึ่งติดอยู่ที่ประตูเข้าพระอุโบสถ คือ สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฒิสาธิกา แปลว่า ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้น ธรรมะภาษิตนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชประดิษฐสถิตมหา สีมาราม คิดคำธรรมะมาเป็นภาษิตประจำใจ และเป็นคำเตือนใจทั้งประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ปฏิบัติยึดถือกันมา ให้ยึดธรรมภาษิตนี้ ขอให้จำคำนี้ไว้ นอกจากนี้ขอให้ทุกท่านอย่าแก่งแย่งกัน ขอให้ช่วยกันคิด ค้นคว้า ที่จะพัฒนาตัวเอง ส่วนรวมให้ถึงความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งการพัฒนาจิตใจด้วย

ด้านพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า หลังจากเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีกำหนดการเสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช ทั้ง 19 พระองค์ และถวายสักการะสมเด็จพระราชาคณะ ที่มีอาวุโสพรรษามากกว่า ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.นี้ โดยในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทรงถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้