วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อึ้ง!! ผลสำรวจ คนไทยส่วนใหญ่ ไม่กังวลที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ

อึ้ง!! ผลสำรวจ คนไทยส่วนใหญ่ ไม่กังวลที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ

  • Share:

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เผยผลสำรวจ พบคนส่วนใหญ่ไม่กังวลที่อยู่อาศัยหลังวัยเกษียณ แม้ 10 กว่าปีข้างหน้า ไทยจะมีผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านคน มีเพียง 25% เท่านั้น ที่กังวลจะไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้ตัวเองในตอนแก่ได้...

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์สื่อกลางด้านการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ในปี 2573 หรืออีก 10 กว่าปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบก้าวกระโดด โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านคนจาก 11 ล้านคนในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด โดยจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 4 คน

ทั้งนี้จากการทำผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ระหว่างหาซื้อและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย จำนวน 661 คน พบว่า ร้อยละ 25 มีความกังวลว่าจะไม่สามารถจ่ายค่าที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมหลังวัยเกษียณให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า ประชาชนไทยส่วนใหญ่ ไม่มีการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินหลังวัยเกษียณ และมักมองข้ามความสำคัญของการออมเงิน และการลงทุนเพื่อใช้จ่ายในวัยหลังเกษียณ

อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 37 กำลังเริ่มมองหาหรือเคยมองหาสถานที่พักอาศัยที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณโดยมีลักษณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของธรรมชาติผู้สูงอายุ และมีสถานที่ดูแลผู้สูงวัยใกล้เคียงกับบริเวณที่พักอาศัย ในทางกลับกันผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าประเด็นนี้สำคัญและยังไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตพวกเขา ณ ขณะนี้

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรง ต่อจำนวนกำลังแรงงานที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประเภทต่างๆ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​ซึ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ได้เริ่มมีการนำลักษณะและแบบบ้านที่ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของสังคมผู้สูงวัย แต่มีเพียงผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบกับตนเองและครอบครัวเท่านั้น ที่เริ่มเข้าใจว่าการออกแบบและเลือกที่อยู่อาศัยมีผลกระทบอย่างมาก ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งหวังว่าผลสำรวจดังกล่าวจะช่วยให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องมองเห็นปัญหาปัจจุบันในสังคม เข้าใจถึงความสำคัญของการมีกฎหมายที่เหมาะสมต่อการออกแบบอาคารและที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงวัยสามารถอาศัยอยู่ในที่ที่เดิมได้ โดยให้มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาน้อยที่สุด” นางกมลภัทร กล่าวในที่สุด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้