วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“วิรไท” ชี้ภัยเศรษฐกิจ หวั่นธุรกิจเอสเอ็มอีไล่ไม่ทันเทคโนโลยี

“วิรไท” ชี้ภัยเศรษฐกิจ หวั่นธุรกิจเอสเอ็มอีไล่ไม่ทันเทคโนโลยี

  • Share:

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสัมมนา “มองหาอนาคต 4.0” จัดโดยสภาธุรกิจไทย-จีน ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจการเงินไทยท่ามกลางความท้าทายยุค 4.0” ว่า การก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดมีทั้งประโยชน์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยนวัตกรรมใหม่ได้เปลี่ยนชีวิตของคนไทย ทั้งการสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้า การเรียกรถสาธารณะหรือการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน พลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำให้บริการข้ามพรมแดนสะดวกขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจมีข้อมูลทางดิจิตอลของแต่ละบุคคล (Digital Footprint) เพื่อที่จะใช้ในการทำการตลาด การบริหารความเสี่ยงและวางแผนในอนาคต จะเป็นโอกาสให้คนจำนวนมากยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพใหม่ๆ การจ้างงานที่ลดลง ท้าทายการบริหารอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม

“เทคโนโลยีจะช่วยให้การพัฒนาประเทศข้ามขั้นเศรษฐกิจการเกษตรไปสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ได้โดยตรง ขณะเดียวกัน ประเทศที่ปรับตัวไม่ทันอาจจะทำให้ศักยภาพของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจลดลง และเข้าสู่อัตราการขยายตัวต่ำต่อเนื่องระยะยาว ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีทำให้ความผันผวนของเหตุการณ์ในอีกซีกโลกกระทบตลาดทุน และตลาดเงิน นอกจากนี้ เทคโนโลยียังทำให้ความเหลื่อมล้ำรายได้สูงขึ้น เพราะคนที่มีทุนมากกว่าจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายกว่า ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี หากปรับตัวไม่ทันก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

นายวิรไทกล่าวว่า ประเทศไทยเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค 4.0 ได้ใน 5 เรื่อง 1.ปรับภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจไทย ปรับกรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ให้ทันสมัย 2.จะต้องพัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพสูงขึ้น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 3.ต้องส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคมากขึ้น 4.สร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเปราะบางของปัญหาภาคธุรกิจ และ 5.พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้