วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาส้วมสาธารณะกรุง ผ่านมาตรฐานแค่ครึ่ง-กทม.นำร่อง ร.ร.,หน่วยราชการ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.60 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) โดย “สะอาด” หมายถึง ถูกหลักสุขาภิบาล สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระในปริมาณที่เพียงพอ การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม “เพียงพอ” หมายถึง ต้องมีพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งประชาชน ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และ “ปลอดภัย” หมายถึง ต้องปลอดภัยขณะในการใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง

นายทวีศักดิ์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันส้วมสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ร้อยละ 40-50 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ซึ่ง กทม.ต้องกลับมาทบทวนว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ส้วมได้มาตรฐานมากที่สุด โดยขณะนี้ได้หารือร่วมกันกับคณะทำงานให้ยกระดับส้วมสาธารณะ ซึ่งจะเตรียมนำร่องในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 438 แห่ง และหน่วยงานราชการของ กทม.ก่อน เพื่อให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในที่อื่นๆ เช่นห้องน้ำตามสวนสาธารณะ ห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน โดยคาดว่าเร็วๆนี้จะเริ่มดำเนินการได้.

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.60 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะ 15 ก.พ. 2560 23:26 15 ก.พ. 2560 23:26 ไทยรัฐ