วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พีทีทีจีซี” วาดแผนทิศทาง 5 ปี น้ำมันแพงดันกำไร 2.5 หมื่น ล.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยว่า แผนการลงทุนระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทระหว่างปี 2560-2565 จะใช้เงินลงทุนรวม 150,000 ล้านบาท โดยมาจากกระแสเงินสดของบริษัท และในปีนี้จะใช้เงินลงทุน 50,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเข้าซื้อธุรกิจปิโตรเคมี ของกลุ่ม ปตท. และการลงทุนโครงการผลิตเม็ดพลาสติก เป็นต้น

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีกำไร 25,602 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25% จากปี 2558 โดยมีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับปีนี้ บริษัทคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับราคา 52-55 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เนื่องมาจากความต้องการใช้น้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 97.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

สำหรับการดำเนินงานโครงการ MAX หรือโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ในลักษณะต่อเนื่องทุกปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลกำไรของบริษัท ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ขณะนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนที่เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

ขณะที่ความคืบหน้าและโครงการลงทุนต่างๆในปีนี้ ล่าสุด คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจสายโพรพิลีน สายเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท

จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy Benefit) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยว่า แผนการลงทุนระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทระหว่างปี 2560-2565 จะใช้เงินลงทุนรวม 150,000ล้าน 15 ก.พ. 2560 23:21 15 ก.พ. 2560 23:21 ไทยรัฐ