วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ.เข้าจับเรือประมงลักลอบจับสัตว์น้ำ ในเขตประมงพื้นบ้าน 3 ไมล์ทะเล

รักษาน่านน้ำ!! หลังรับร้องเรียน ศปมผ.ส่ง ศรชล.เขต 3 เข้าจับเรือประมงพาณิชย์ที่ลักลอบจับสัตว์น้ำ ในเขตการทำการประมงพื้นบ้าน แถวเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต มีระยะห่างจากฝั่ง 3 ไมล์ทะเล หรือ 5.5 กิโลเมตร...

จากการที่รัฐบาลได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบกิจการประมง ว่ามีเรือประมงพาณิชย์ละเมิดเข้ามาทำการประมงในเขต 3 ไมล์ทะเล จากฝั่ง ศปมผ. จึงให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามและเฝ้าระวัง ในการนี้ พร้อมได้บูรณาการหน่วยงานในการปฏิบัติร่วมกับศูนย์เฝ้าติดตามเรือประมง (Fishery Monitoring Center:FMC) ของกรมประมง ซึ่งทำหน้าที่ติดตามพฤติกรรมเรือประมงในระหว่างออกเรือทำการประมงในทะเล ด้วยระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System:VMS) ในการติดตามเรือประมง และมีขีดความสามารถในการส่งข้อมูลตำบลที่ของเรือได้อย่างถูกต้องตามเวลาจริง

กระทั่งเมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 13 ก.พ.60 ศูนย์ FMC ได้ตรวจพบเรือประมงชื่อ โชคพีระเดช 3 หมายเลขทะเบียน 128604625 มีพฤติกรรมทำการประมงในเขตพื้นที่หวงห้าม บริเวณ แลต. 7 องศา 38 ลิปดา 22 ฟิลิบดาเหนือ ลอง. 98 องศา 24 ลิปดา 21 ฟิลิปดาตะวันออก ห่างจากเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต ที่ระยะ 2.5 ไมล์ทะเล จึงแจ้งให้ศูนย์ยุทธการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) และ ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)/ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 3 (ศรชล.เขต 3) ทราบ และ ศรชล.เขต 3 สั่งการให้เรือ ต.229 เข้าทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบเรือโชคพีระเดช 3 กำลังทำการเก็บเบ็ดราว เมื่อตรวจในระวางเรือ พบสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง จึงเป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 มาตรา 38

"ห้ามผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ทำประมงในเขตพื้นที่ชายฝั่ง" เรือ ต.229 จึงได้ควบคุมเรือโชคพีระเดช 3 ส่งศูนย์รายงานเข้า-ออก เรือประมง จ.ภูเก็ต (PIPO ภูเก็ต) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ศปมผ. จึงขอชี้แจง และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทรัพยากรและกิจการประมงของไทยมีความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ.รักษาน่านน้ำ!! หลังรับร้องเรียน ศปมผ.ส่ง ศรชล.เขต 3 เข้าจับเรือประมงพาณิชย์ที่ลักลอบจับสัตว์น้ำ ในเขตการทำการประมงพื้นบ้าน แถวเกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต มีระยะห่างจากฝั่ง 3 ไมล์ทะเล หรือ 5.5 กิโลเมตร.. 15 ก.พ. 2560 22:54 16 ก.พ. 2560 01:19 ไทยรัฐ