วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระองค์ภา ทรงรับตำแหน่งทูตUNODC รับสั่งจะทรงมุ่งทำงานเสริมสร้างความเป็นธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระองค์ภา ทรงรับตำแหน่งทูตUNODC รับสั่งจะทรงมุ่งทำงานเสริมสร้างความเป็นธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • Share:

นายเจเรมี ดักลาส - ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ประกาศอย่างเป็นทางการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง “ทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (UNODC Goodwill Ambassador for Rule of Law in Southeast Asia) แด่ พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ประทานพระดำรัสผ่านวีดิทัศน์ว่า การรับตำแหน่งทูตสันถวไมตรีเป็นโอกาสสำคัญให้ได้สนับสนุนงานของสหประชาชาติด้านหลักนิติธรรมและความเป็นธรรมซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์มุ่งหมายที่จะทำงานร่วมกับสำนักงาน UNODC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการลดปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง ปกป้องกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม จัดการกับปัญหาคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนความพยายามในการเสริมสร้างหลักนิติธรรมระดับโลก

พร้อมกันนี้ นายยูริ เฟโดทอฟ ผอ.บริหาร สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเวียนนา ได้กล่าวผ่านวีดิทัศน์จากสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเวียนนา ว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมุ่งมั่นและอุทิศพระองค์ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงมีประสบการณ์สูงจะสามารถสื่อสารกับผู้นำและผู้มีอำนาจถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าจะทรงมีบทบาทโดดเด่นในนามของสำนักงาน UNODC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากนั้น นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ได้กล่าวว่า ความสำคัญของการเป็นทูตสันถวไมตรีของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงเข้ามาร่วมในงานป้องกันอาชญากรรมและความขัดแย้งรูปแบบต่างๆที่สั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเชื่อว่าบทบาทในภารกิจดังกล่าว สามารถส่งเสริมความสำคัญของหลักนิติธรรมและความยุติธรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุกมิติได้อย่างชัดเจน ในฐานะทูตสันถวไมตรี พระองค์จะทรงมีบทบาทในความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรม สันติภาพ เสถียรภาพ ในวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในเดือนมีนาคมนี้ พระองค์ภาจะเสด็จเข้าร่วมการประชุมระดับสูงในเวทีระหว่างประเทศและเวทีภูมิภาค 2 กิจกรรม จากนั้นจะทรงเข้าร่วมในการประชุมระดับสูงอื่นๆ ตลอดทั้งปี

ปิดท้าย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) หน่วยงานในเครือข่ายองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงตอบรับคำเชิญในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดพระภารกิจและบทบาทของพระองค์ในกรอบที่กว้างขวางมากขึ้น และจะเป็นประ– โยชน์หลายประการต่อ UNODC เพราะทรงมีความเข้าใจ สนพระทัย และประสบการณ์ จริงจากการทำงานในหลากหลายมิติ ที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งทรงมีประสบการณ์จริงในการทำงาน ทั้งในฐานะที่ทรงทำงานอัยการ และที่สำคัญทรงเข้าใจในการเชื่อมโยงเรื่องของหลักนิติธรรมกับการพัฒนา ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอสดีจี) ในข้อที่ 16 ได้มีการโยงเอาเรื่องของหลักนิติธรรมเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนา ซึ่งพระองค์ทรงมีส่วนร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ การป้องกันอาชญากรรมในเยาวชน เรื่องของความรุนแรงของผู้หญิงและเด็ก เรื่องผู้ต้องขังหญิง เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงสนพระทัย และให้ความสำคัญ รวมทั้งการสร้างความเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ น่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่ที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้