วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มะเขือเทศพันธ์ุใหม่ ต้านโรคใบหงิกเหลือง

ผลมะเขือเทศพันธุ์ใหม่

โรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ เกิดจากเชื้อไวรัส มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ ไม่เพียงจะทำให้ใบหงิก ต้นยังแคระแกร็น ติดดอกแล้วจะร่วงหล่น ไม่ออกลูก วิธีแก้ปัญหาต้องฉีดพ่นสารเคมีควบคุมแมลงหวี่ หรือใช้วิธีเขตกรรม หนีไปปลูกในช่วงที่แมลงไม่ระบาดมาก แต่ข้อเสียผลผลิตที่ออกมาจะน้อย

ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์ นักวิจัยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บอกว่า ช่วงอากาศร้อนแห้ง มะเขือเทศจะเป็นโรคใบหงิกเหลืองได้ง่าย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงติดต่อขอมะเขือเทศจากอเมริกาใต้ ซึ่งมียีนต้านทานโรค (Ty3a) มาใช้ปรับปรุงพันธุ์

“เนื่องจากอเมริกาใต้มีการศึกษามะเขือเทศสายพันธุ์ป่ามียีนต้านทานโรคใบหงิกเหลือง และนักวิจัยได้เอายีนกลุ่มนี้มาปรับปรุงสายพันธุ์จนสามารถปลูกเพื่อการค้าได้ ปี 2555 ทีมวิจัยของเราจึงได้ติดต่อขอนำยีนดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศในบ้านเรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่มีเงื่อนไข หลังปรับปรุงพันธุ์เพื่อการค้าสำเร็จห้ามส่งไปจำหน่ายที่อเมริกาใต้”

กระบวนการพัฒนาปรับ ปรุงพันธุ์ เริ่มแรกจะนำมะเขือเทศที่มียีน Ty3a มาผสมพันธุ์กับมะเขือเทศพันธุ์สแนคสลิม 502 ซึ่งมีไลโคปีนสูง รสชาติอร่อย รูปทรงสวย กระทั่งได้ลูกผสม F1 ออกมา จากนั้นใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยในเรื่องการกระจายยีน และเพื่อให้รู้ว่ามะเขือเทศเมล็ดไหนมียีนสมบูรณ์พันธุ์ ด้วยใช้เทคโนโลยี ดีเอ็นเอ มาร์คเกอร์ (DNA Marker) มาใช้ในการคัดเลือกต้นที่มียีน Ty3a

จนได้ต้นที่ดีที่สุด นำกลับไปผสมซ้ำ กับสายพันธุ์สแนคสลิม 502 อีก 3 รอบ และนำไปทดสอบปลูกในพื้นที่จังหวัดนครปฐม, ขอนแก่น และเชียงใหม่ กระทั่งได้ต้นพันธุ์ที่นิ่ง โดยใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ 3 ปี จึงได้มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ใหม่ รับประทานผลสด ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง ให้ลูกดก ให้ความหวาน 8-11 บริกซ์ มะเขือเทศรับประทานผลสดลูกเล็ก ได้รับคัดเลือกรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์ใหม่ จากนั้นจะส่งต่อให้เกษตรกรปลูกได้ทันที.

โรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศ เกิดจากเชื้อไวรัส มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ ไม่เพียงจะทำให้ใบหงิก ต้นยังแคระแกร็น ติดดอกแล้วจะร่วงหล่น ไม่ออกลูก วิธีแก้ปัญหาต้องฉีดพ่นสารเคมีควบคุมแมลงหวี่ 15 ก.พ. 2560 13:29 15 ก.พ. 2560 13:30 ไทยรัฐ