วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานรัดตัว

โครงการอินเตอร์เน็ต เพื่อกฎหมายประชาชน หรือ “ไอลอว์” ทำหน้าที่เป็นเรดาร์คอยติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อย่างเข้มแข็งทุกแง่ทุกมุม

ล่าสุด “ไอลอว์” ตรวจสอบพบว่า มี สนช.ลากตั้งที่อาจขาดคุณสมบัติต้องพ้นสภาพสมาชิก สนช.

เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสนช. (พ.ศ.2557) ข้อ 82 ระบุว่า “สนช.คนใดไม่ร่วมลงมติในที่ประชุมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนครั้งที่มีการลงมติ (ในทุกรอบ 90 วัน) จะต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิก สนช.”

ยกเว้น...ได้ยื่นหนังสือแจ้งขอลาประชุมไว้แล้วอย่างเป็นทางการ

จากการติดตามตรวจสอบของ “ไอลอว์” พบว่า มี สนช.ลากตั้ง 7 คน ที่ขาดประชุมบ่อย และไม่ได้ร่วมลงมติถึง 1 ใน 3 ตามกติกา

ในจำนวนนี้มีชื่อ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกลาโหม น้องชายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดโผเข้าไปด้วย 1 คน

เมื่อมีชื่อ “น้องชายนายกฯ” เกี่ยวพัน ข่าวเล็กๆระดับไซส์เอส กลายเป็นข่าวใหญ่ๆระดับไซส์แอลขึ้นมาทันที

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ผลการตรวจสอบของไอลอว์ พบว่าในช่วงเวลา 180 วัน เมื่อปีก่อน ที่ประชุม สนช.ได้มีการลงมติรวมทั้งสิน 453 ครั้ง

พล.อ.ปรีชา ร่วมลงมติในที่ประชุมไม่ถึง 152 ครั้ง

จึงไม่ถึง 1 ใน 3 ตามข้อบังคับการประชุม

แต่ถ้า พล.อ.ปรีชา ส่งหนังสือขอลาประชุม สนช.ทุกครั้งอย่างเป็นทางการก็ยังไม่ต้องพ้นสภาพสมาชิก สนช.

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า หน้าที่หลักของสมาชิก สนช.มีอย่างเดียว

คือ ต้องเข้าประชุมพิจารณาออกกฎหมาย และร่วมลงมติเห็นชอบกฎหมายอย่างพร้อมเพรียง

เพราะ สนช.ลากตั้ง 250 คน ไม่ได้ทำงานฟรีๆ

แต่ได้รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน เดือนละแสนกว่าบาท ปีละล้านกว่าบาท (ไม่รวมเบี้ยประชุม)

ฉะนั้น ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยจริงๆ สมาชิก สนช.ไม่ควรขาดประชุมทุกกรณี!!

แต่ปัญหาคือ สนช.ส่วนใหญ่ สวมหมวกหลายใบ ต้องปฏิบัติราชการหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ ระเบียบการประชุม สนช. จึง “เปิดช่อง” ให้สมาชิก สนช.สามารถลาประชุมได้ไม่จำกัดจำนวน

จะลาล่วงหน้าก็ได้ หรือลาย้อนหลังก็ได้ สะดวกโยธิน

เราจึงได้เห็นว่าการประชุม สนช.ทุกครั้ง มีผู้เข้าประชุมกันหร็อมแหร็มพลอมแพลม

มีสมาชิก สนช.ลุกขึ้นอภิปรายไม่กี่คน เจ้าเก่าหน้าเดิมซํ้าไปซํ้ามา

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม สนช. ให้ สนช.ทุกคน “ต้อง” ร่วมลงมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนการลงมติในที่ประชุม สนช.ทุกรอบเวลา 90วัน

เพื่อป้องกันไม่ให้ สนช.โผล่มาเซ็นชื่อเข้าประชุมแล้วชะแว้ปหายไปอย่างไร้ร่องรอย

“แม่ลูกจันทร์” จึงขอสรุปเรื่องนี้เป็น 2 มุม

1,เพราะ พล.อ.ปรีชา เป็นน้องชายนายกรัฐมนตรี เรื่องเล็กจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสั้นจึงกลายเป็นเรื่องยาว

2,ที่ประชุม สนช.ลงมติ 453 ครั้ง แต่ “พล.อ.ปรีชา” ร่วมลงมติเพียง 6 ครั้งเท่านั้นเอง

ขาดไป 447 ครั้งเชียวนะคุณโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

15 ก.พ. 2560 08:54 15 ก.พ. 2560 08:54 ไทยรัฐ