Thairath Logo
กีฬา

'วิษณุ' ยันลุยยึดทรัพย์ 'ยิ่งลักษณ์-บุญทรง' คดีจำนำข้าวได้ทันที

Share :

"วิษณุ" แจงยึดทรัพย์ "บุญทรง" และพวก คดีขายข้าวจีทูจีได้แล้ว เว้นร้องขอศาลมีคำสั่งคุ้มครอง ส่วน "ยิ่งลักษณ์" ถึงยื่นทุเลา แต่ศาลยังไม่มีคำสั่ง สามารถยึดหรืออายัดได้เลย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือร่วมกับกรมบังคับคดีและกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการดำเนินการยึดทรัพย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ กับพวกรวม 6 คน กรณีการระบายข้าวแบบต่อรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ว่า แม้เรื่องนี้จะเป็นคดีทางปกครอง แต่ได้นำประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม ทำให้การบังคับคดีมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งทางปกครอง ระหว่างนี้หากพบทรัพย์สินสามารถตามยึดหรืออายัดได้ เว้นแต่จะมีการร้องขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว หรือทุเลาการบังคับคดีอีก แต่ก็อยู่ที่ศาลว่าจะรับไว้พิจารณาและมีคำสั่งคุ้มครองหรือไม่

สำหรับวิธีการยึดทรัพย์กรณี นายบุญทรงและพวกนั้น กระทรวงพาณิชย์จะเป็นคนนำสืบทรัพย์ แล้วให้กรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัด เจ้าหนี้ต้องไปหาว่าทรัพย์อยู่ที่ใดและบอกให้กรมบังคับคดียึดให้ สืบได้แค่ไหนก็นำยึดแค่นั้น หากพบว่ามีทรัพย์สินอีกก็สามารถไปนำยึดได้อีก อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินตามกฎหมายมีช่องดำเนินการ และถ้าทรัพย์ไม่พอจำนวนที่ต้องชดใช้ก็ยึดเท่าที่มี

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า กรณีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กระบวนการเป็นเช่นเดียวกัน แต่ผู้นำสืบทรัพย์จะเป็นกระทรวงการคลัง และการยึดไม่จำเป็นต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรี หรือ รมว.ยุติธรรม ทราบ เมื่อถามว่า กรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ยื่นขอทุเลาการบังคับคดีไว้ ต้องรอคำสั่งศาลปกครองก่อนหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ทราบว่ามีการยื่นเอาไว้ แต่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่ง ระหว่างนี้ก็สามารถดำเนินการยึดหรืออายัดได้ และหากกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ปรากฏว่าศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทรัพย์สินที่ยึดไปนั้นไม่จำเป็นต้องคืน เพียงแต่ยึดเพิ่มเติมไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม...
จำนำข้าวระบายข้าวจีทูจีวิษณุ เครืองามยึดทรัพย์