วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบสลับเก้าอี้ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร-อุทัยฯ

ครม.เห็นชอบสลับเก้าอี้ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร-อุทัยฯ พร้อมตั้ง 5 กรรมการพิจารณาค่าเสียหายและทดแทนค่าใช้จ่ายจำเลยคดีอาญา

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 14 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เป็นผู้ว่าฯ อุทัยธานี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าฯ อุทัยธานี เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยมี พล.ต.ธารา พูนประชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ น.ส.ศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชนะพล มหาวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.

ครม.เห็นชอบสลับเก้าอี้ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร-อุทัยฯ พร้อมตั้ง 5 กรรมการพิจารณาค่าเสียหายและทดแทนค่าใช้จ่ายจำเลยคดีอาญา 14 ก.พ. 2560 15:42 14 ก.พ. 2560 16:25 ไทยรัฐ