วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กห.ยันไม่มุบมิบพรรคการเมืองถกปรองดอง ย้ำร่อนหนังสือเชิญทุกพรรคฯ

โฆษก กห.แจงแถลงวงคุยปรองดองเฉพาะ "พุธ-ศุกร์" ยันไม่มุบมิบ ระบุไม่ห้ามพรรคการเมืองให้ข่าวสื่อ ย้ำส่งหนังสือเชิญทุกพรรคการเมืองแล้ว

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนพรรคการเมือง 3 พรรค คือ พรรคความหวังใหม่ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย โดยมีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากมารอทำข่าว ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารกระทรวงกลาโหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประเด็นหารือนั้นมีทั้งหมด 11 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. ด้านการเมือง เรื่องการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยขึ้นอีก ทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้ง 2. ด้านความเหลื่อมล้ำ เช่น การครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร การเข้าถึงแหล่งน้ำมักถูกยกมาเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง จะมีการพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความปรองดองในสังคมไทย 3. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขยายไปสู่ความขัดแย้ง จะมีทางออกหรือวิธีการดำเนินการ ต่อประเด็นความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม การแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร  4. แนวทางเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อประเด็นความแตกต่างทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุขอย่างไร  

5. แนวทางในการไม่ให้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งได้อย่างไร 6. แนวทางที่จะทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ความขัดแย้งเรื่องพลังงาน การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไร 7. แนวคิดที่จะดำเนินการต่อประเด็นการนำปัญหากิจการภายในประเทศมายกระดับให้เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินการของต่างประเทศ เช่น ปัญหาเขตแดน ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาเสรีภาพและประชาธิปไตย ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ ฯลฯ ที่ส่งผลทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างไร 8. แนวคิดอย่างไร ที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคมไทย 9. ด้านการปฏิรูป มีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปอย่างไร เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง 10. มีข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน หรือไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไร และ 11. มองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 

จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวชี้แจงทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนว่า การหารือในวันนี้มี 10 ประเด็นหลัก ส่วนการแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับพรรคการเมืองนั้น จะมีการแถลงข่าวทุกวันพุธและวันศุกร์ โดยจะสรุปเป็นกรอบกว้างๆ ของการพูดคุย ไม่ลงลึกในรายละเอียดทั้งหมด ทั้งนี้การพูดคุยแต่ละครั้งจะมีการเปิดรายชื่อของพรรคการเมืองที่ส่งตัวแทนมาร่วมพูดคุย โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกประเด็น

เมื่อถามว่า ในส่วนพรรคการเมือง หลังพูดคุยเสร็จแล้วสามารถให้ข่าวกับสื่อมวลชนได้หรือไม่ พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า ไม่ได้ห้ามพรรคการเมืองให้ข่าวแก่สื่อมวลชน เพียงแต่ว่าการให้ข่าวออกไปก่อนก็ไม่รู้จะดีหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้ห้าม ซึ่งตนคิดว่าควรรอข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อนจะดีกว่า

"การที่ไม่แถลงข่าวทุกครั้งภายหลังการหารือ ยืนยันว่าเราไม่ได้มุบมิบกับพรรคการเมืองกระบวนการปรองดอง เพราะเป็นของประชาชนทุกคน เราเชิญไปทุกพรรคการเมืองและพยายามเร่งดำเนินการ ถ้าพรรคการเมืองใดพร้อมก็สามารถเข้ามาหารือได้ เพราะนี่เป็นการเริ่มต้นของการสร้างความปรองดอง ยืนยันว่าเชิญทุกพรรคการเมือง และก็มีพรรคการเมืองตอบรับมาเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการจัดลำดับพรรรคการเมืองที่จะเข้ามาพูดคุย" พล.ต.คงชีพ กล่าว

โฆษก กห.แจงแถลงวงคุยปรองดองเฉพาะ "พุธ-ศุกร์" ยันไม่มุบมิบ ระบุไม่ห้ามพรรคการเมืองให้ข่าวสื่อ ย้ำส่งหนังสือเชิญทุกพรรคการเมืองแล้ว 14 ก.พ. 2560 15:18 14 ก.พ. 2560 17:25 ไทยรัฐ