วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีชัย แนะ สนช.อย่ากังวล ตรา ก.ม.ขัด ม.77 ยัน ไม่มีปัญหา

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. แนะ สนช.อย่ากังวล ตรา ก.ม.ขัด ม.77 ยัน ไม่มีปัญหา ขณะที่การเปิดเผยเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ จะมีการเปิดเผยโดยนายกรัฐมนตรี ภายในสิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายมีชัย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมถึงกรณีที่ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีความกังวลในการตรากฎหมายที่สำคัญว่า จะขัดกับมาตรา 77 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ว่า ตนเห็นว่าไม่น่ามีปัญหา ในช่วงนี้หากเรารับฟังความเห็นได้ก็รับฟัง เมื่อร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้ไปแล้ว ถ้ากฎหมายฉบับใดผ่านขั้นตอนของ สนช.ไปแล้ว ก็แล้วกันไป แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องผลักดันกันใหม่ การออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับคนทั่วประเทศ ถ้าเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีช่องทางที่จะบอกว่า พวกเขารู้สึกยังไงก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยอาจนำร่างกฎหมายมาเผยแพร่และเปิดช่องทางให้แสดงความเห็นว่า ร่างกฎหมายจะกระทบวิถีชีวิต ความเป็นอยู่หรือเป็นอันตรายอย่างไรบ้าง โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมาย ก็จะได้รับทราบมากกว่าจะรับรู้กันเองในหมู่ของผู้ตรากฎหมาย ส่วนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และการเปิดเผยเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ จะมีการเปิดเผยโดยนายกรัฐมนตรี ภายในสิ้นเดือนนี้.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. แนะ สนช.อย่ากังวล ตรา ก.ม.ขัด ม.77 ยัน ไม่มีปัญหา ขณะที่การเปิดเผยเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ จะมีการเปิดเผยโดยนายกรัฐมนตรี ภายในสิ้นเดือนนี้ 14 ก.พ. 2560 15:09 14 ก.พ. 2560 16:11 ไทยรัฐ