วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย ร่วม สหรัฐฯ ฝึกผสมคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 36 ที่ชลบุรี

ผบ.สส.ร่วม เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เริ่มต้นการฝึกผสม 'คอบร้าโกลด์' ครั้งที่ 36 ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มี 29 ประเทศเข้าร่วมการฝึก เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 14 ก.พ. พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด Mr.Gayn T.Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พลเรือเอก แฮร์รี บี แฮร์ริส จูเนียร์ (Admiral Harry B. Harris,JR) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2560 มีประเทศที่เข่าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ

พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นาย กลิน ที เดวีส์ (Gayn T.Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พลเรือเอก แฮร์รี บี แฮร์ริส จูเนียร์ (Admiral Harry B. Harris,JR) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2017 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสิงค์โปร์ประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีเปิด

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 36 โดยมีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อมุ่งไปสู่กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ ที่ดีอยู่แล้วให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2560 มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย โดยมี สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย เข้าร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังมีประเทศในโครงการฝ่ายเสนาธิการผสมนานาชาติ (MpAT) จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ บังกลาเทศ มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ และฟิจิ และประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก 10 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม บรูไน สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ ชิลี ปากีสถาน ศรีลังกา สวีเดน และบราซิล โดยใช้พื้นที่การฝึกในภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นหลัก

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนานาชาติ ในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจในการรักษาสันติภาพ และบรรเทาภัยพิบัติของโลกได้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพต่างๆ ภายในกองทัพไทย กับกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ และพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนพื้นที่การฝึกอีกทางหนึ่งด้วย.

ผบ.สส.ร่วม เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เริ่มต้นการฝึกผสม 'คอบร้าโกลด์' ครั้งที่ 36 ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มี 29 ประเทศเข้าร่วมการฝึก เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14 ก.พ. 2560 14:38 14 ก.พ. 2560 15:08 ไทยรัฐ