วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เลือก 'ปธ.นักเรียนสารวิทยา'

กกต.กทม. จับมือ "โรงเรียนสารวิทยา" ใช้เครื่องลงคะแนนเลือก "ปธ.นักเรียน" หวังปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 ที่โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) นำโดย นายสมภพ ระงับทุกข์ ประธาน กกต.กทม. พร้อมด้วย กกต.กทม. และโรงเรียนสารวิทยา จัดกิจกรรมความร่วมมือในการนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ (Voting Machine) มาใช้กับการเลือกตั้งประธานโรงเรียนและสภานักเรียนของโรงเรียนสารวิทยา เพื่อเป็นการเผยแพร่วิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแทนการใช้วิธีการลงคะแนนแบบเก่า และให้การเลือกตั้งประธานโรงเรียนและสภานักเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถรู้คะแนนเลือกตั้งทันทีหลังจากลงคะแนนเสร็จแล้ว และเป็นการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียนของโรงเรียนสารวิทยา เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วย

นายสมภพ กล่าวต่อว่า สำหรับการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการเลือกตั้งในประเทศไทย โดยวันนี้ทางโรงเรียนสารวิทยา ได้มีการเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียนก็ได้ขอความร่วมมือกับทาง กกต.กทม. ขอเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาให้นักเรียนได้ลงคะแนน ทำให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ก็มีโรงเรียน หน่วยงาน รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ ที่มีการลงคะแนน ได้มีการขอให้เรานำเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปใช้ในการลงคะแนน ดังนั้นก็อยากขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงว่า ถ้าต้องการใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการลงคะแนน ทาง กกต.กทม.ยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อจะให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ และช่วยเผยแพร่การลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย

ด้าน นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา กล่าวว่า ทางโรงเรียนสารวิทยายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก กกต.กทม.สำหรับการนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียนครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้นักเรียนของโรงเรียนสารวิทยาได้ตระหนักถึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จึงขอสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือส่วนราชการมาร่วมรณรงค์กับสำนักงาน กกต.ในการใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์กัน.

กกต.กทม. จับมือ "โรงเรียนสารวิทยา" ใช้เครื่องลงคะแนนเลือก "ปธ.นักเรียน" หวังปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 14 ก.พ. 2560 14:35 14 ก.พ. 2560 15:20 ไทยรัฐ