วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวลิต ขอทุกฝ่ายน้อมนำกระแสพระราชดำรัสประมุขชาติ ประมุขสงฆ์ แก้ปัญหา

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ขอทุกฝ่ายน้อมนำกระแสพระราชดำรัสประมุขชาติ ประมุขสงฆ์ เป็นหลักคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง จี้ รัฐบาลแก้ตัว ให้ความเป็นธรรม สร้างปรองดอง

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์พระประมุขสงฆ์ ทรงยกคุณธรรมทางพระพุทธศาสนามาเตือนสติคนไทยได้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมือง คือ ความสามัคคี ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่า ก่อนหน้านั้น องค์พระประมุขแห่งชาติ คือ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 10 ทรงอยากเห็นประเทศไทยมีความสงบ ร่มเย็น คนไทยมีความสุข มีความรัก สามัคคี ร่วมกันนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าจากพระราชดำรัสของทั้งสองประมุขสำคัญดังกล่าว ตนมั่นใจว่า จะเตือนสติทุกภาคส่วนได้น้อมนำมาเป็นหลักคิด เป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาล จะถูกจับตาเป็นพิเศษว่ามีความเป็นธรรม จริงใจ และจริงจังในการดำเนินการหรือไม่ เพราะเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้สร้างความมั่นใจอย่างใดเลยต่องานสำคัญที่รับปากกับประชาชนไว้ว่า จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติ

นายชวลิต กล่าวด้วยว่า ดังนั้นการทำงานสำคัญครั้งนี้ จึงเหมือนการทำงานแก้ตัวกับการที่ได้ละเลยในสิ่งที่ไม่ควรละเลยไป ขอให้กำลังใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้อดทนต่อความเห็นต่าง เพื่อหาจุดลงตัวในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และขอฝากข้อสังเกตไปยังรัฐบาลซึ่งเป็นเจ้าภาพให้ย้อนกลับไปดูผลงานของรุ่นพ่อ รุ่นพี่ ว่าทำไมรุ่นพ่อ รุ่นพี่ มีหลักคิดอย่างไรถึงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้สำเร็จ ควรนำหลักคิดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างน้อยก็ได้ชื่อว่า กตัญญูต่อรุ่นพ่อ รุ่นพี่ และถ้าทำงานสำคัญสำเร็จถึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า "กตัญญูต่อแผ่นดิน".

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ขอทุกฝ่ายน้อมนำกระแสพระราชดำรัสประมุขชาติ ประมุขสงฆ์ เป็นหลักคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง จี้ รัฐบาลแก้ตัวให้ความเป็นธรรมสร้างปรองดอง 14 ก.พ. 2560 11:24 14 ก.พ. 2560 12:30 ไทยรัฐ