วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อผลิตคิทแคทรสทุเรียน-มะขาม

ลุ้นนักท่องเท่ียวแห่ซื้อกลับบ้าน ชูต้นแบบขนมญี่ปุ่นโกยรายได้

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย ว่า ตนมีแนวคิดที่จะนำวัตถุดิบอาหารของประเทศไทย ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว โดยวัตถุดิบที่ใช้จะต้องคงคุณค่าและรสชาติความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์ เช่น การนำทุเรียน มะขาม มังคุดมาเป็นวัตถุดิบในการทำขนมคิทแคท ตามโมเดลคิทแคทชาเชียว ของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายมากขึ้น พร้อมตั้งเป้าหมายต้องการให้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10% ต่อทริป

“การหารือกับเนสท์เล่ ได้ขอคำแนะนำในเรื่องแนวทางการตลาดต่างๆ ว่าจะสามารถพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องในด้านอาหาร เพราะขนมคิทแคท หากนำมาทำให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นำผลไม้มาใช้เป็นส่วนผสม นักท่องเที่ยวมาเห็นจะรู้ได้ว่าขนมอันนี้ต้องมาซื้อที่เมืองไทยได้ที่เดียว ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่”

ทั้งนี้ การที่กระทรวงสนใจพัฒนาสินค้าดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าจะตัดเรื่องการโปรโมตอาหารท้องถิ่นออกไป เพราะยังโปรโมตเหมือนเดิม แต่ปีนี้เรื่องอาหาร จะเป็นเรื่องที่ต้องทำการตลาดอย่างจริงจัง โปรโมตอาหารในทุกระดับ ตั้งแต่อาหารข้างทางไปจนถึงอาหารนานาชาติหรูหรา เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวเอเชียและอาเซียน เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวแล้วมีการใช้จ่ายในด้านอาหารสูงมาก

นอกจากนี้ ได้เตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแนวทางการพัฒนาสินค้าในชุมชนให้พัฒนาเป็นสินค้าด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายให้สูงขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดพัฒนาตลาดในประเทศไทย ให้เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวไทย เช่น ตลาดทุเรียน เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ชื่นชอบทุเรียนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการหารือเรื่องพืชผลทางการเกษตรต่างๆ เช่น การนำผัก ผลไม้ ข้าว มาขายให้กับโรงแรม หรือการนำสินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อต่างๆของแต่ละท้องถิ่น เช่น ข้าวแต๋น ข้าวตัง มาวางต้อนรับนักท่องเที่ยว เมื่อมาเข้าพัก.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับฝ่ายการตลาดบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย ว่า ตนมีแนวคิดที่จะนำวัตถุดิบอาหารของประเทศไทย ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ 14 ก.พ. 2560 00:23 14 ก.พ. 2560 01:14 ไทยรัฐ