วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบฝ่าฝืนแชะภาพส่ง กทม.

สั่งเขตประชุมวินห้ามวิ่งทางเท้า-ห้ามรวมตัวคัดค้านคำสั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งทุกสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 10ก.พ.ที่ผ่านมา เรื่องกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยขอให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้ทุกสำนักงานเขตประชุมวินรับจ้างทั้งหมด ภายในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เพื่อทำความเข้าใจ โดยให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างงดเว้นการฝ่าฝืนกฎหมาย และรวมพลังต่อต้านการฝ่าฝืนกฎหมาย หากพบผู้กระทำความผิดให้บันทึกภาพเป็นหลักฐานส่งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดี ขณะเดียวกัน ให้สำนักงานเขตทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย หากพบฝ่าฝืนครั้งแรกจะต้องถูกดำเนินคดี ห้ามวิ่งรับจ้างเป็นเวลา 1 เดือน ครั้งที่ 2 ถูกดำเนินคดี และห้ามวิ่งรับจ้างเป็นเวลา 3 เดือน และครั้งที่ 3 ดำเนินคดี และห้ามวิ่งรับจ้างเป็นเวลา 6 เดือน

2.ให้ทุกกลุ่มเขตจัดกิจกรรมรณรงค์ “จักรยานยนต์รับจ้างรวมพลังต่อต้านการขับขี่บนทางเท้า” ภายในเดือน ก.พ.2560 โดยเชิญผู้บริหาร กทม.เข้าร่วม พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อทุกแขนง และ 3.ให้ทุกสำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแล ไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า หากพบเห็นผู้ฝ่าฝืนให้บันทึกภาพ เก็บข้อมูลส่งมายัง อีเมล citylaw_bma@hotmail.com หรือแจ้งผ่านสายด่วนเทศกิจ โทร.0-2465-6644.

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งทุกสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 10ก.พ.ที่ผ่านมา เรื่องกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยขอให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้ทุกสำนักงานเขตประชุมวินรับจ้าง... 13 ก.พ. 2560 23:57 14 ก.พ. 2560 00:29 ไทยรัฐ