วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกทำหลักสูตรฐานสมรรถนะทุกระดับ

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเรื่องการศึกษาว่า ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 2 เรื่องคือ 1.การมองในเชิงบวก หรือมองในสิ่งที่ดี และ 2.สร้างพื้นฐานชีวิต หรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง เช่น ความมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งให้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมนั้น ในการมอบนโยบายสถาบันการอาชีวศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ย้ำไปแล้วว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นนโยบายสำคัญ รวมถึงให้สถาบันการอาชีวศึกษาเข้าไปช่วยเรื่องการผลิตและพัฒนาหลักสูตร และฐานสมรรถนะทุกระดับ โดยมีผู้แทนจากภาคประกอบการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานทุกระดับเข้ามาร่วม.

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเรื่องการศึกษาว่า ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 2 เรื่องคือ 1.การมองในเชิงบวก หรือมองในสิ่งที่ดี และ... 13 ก.พ. 2560 23:44 13 ก.พ. 2560 23:44 ไทยรัฐ