วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ใช้พร้อมเพย์จ่ายสวัสดิการรัฐ

ใช้พร้อมเพย์จ่ายสวัสดิการรัฐ

  • Share:

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภายในสิ้นเดือน ก.ย.60 กรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการข้อมูลของประชาชนมากที่สุดภายในประเทศ เนื่องจากต้องรับผิดชอบข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.60 สำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ที่มีอยู่ราว 14 ล้านคน คาดว่าจะมีผู้สนใจมาลงทะเบียนอย่างคับคั่ง เพิ่มจากปีที่แล้วที่มีลงทะเบียนเพียง 8.3 ล้านคน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศเริ่มใช้พร้อมเพย์ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ปีที่ผ่านมา โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้ประชาชนที่รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากรัฐ ผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการรวมรวบของกรมบัญชีกลางพบว่า การให้ความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวของรัฐบาล มีมากถึง 44 รายการจากทุกส่วนราชการ โดยในจำนวนนี้ แบ่งเป็น 1.การให้ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงิน 27 รายการ เช่น เงินช่วยอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิดคนละ 600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 12 ล้านคนใช้เงิน 70,000-80,000 ล้านบาท 2.การให้ความช่วยเหลือจากรัฐที่ไม่เป็นตัวเงินอีก 17 รายการ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางอาหาร หรือหนังสือเรียน เป็นต้น ซึ่งกรมบัญชีกลางจะไม่เข้าไปแตะต้อง

“ในปีนี้กรมบัญชีกลางจะค่อยๆบูรณาการข้อมูลทั้ง 2 ฝั่ง คือ 1.การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐ 14 ล้านคน และ 2.การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่านหน่วยงานต่างๆอีก 12 ล้านคน รวม 26 ล้านคน ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่มีรายละเอียดมากที่สุด เพราะจะระบุถึงรายได้ อาชีพ และการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านต่างๆ นอกเหนือจากชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดด้วย”

น.ส.สุทธิรัตน์กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้นำร่องจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้โครงการเด็กแรกเกิดไปแล้ว ตั้งแต่เดือน ก.ย.59 โดยลงทะเบียนขอรับเงินผ่านพร้อมเพย์แล้ว 20,000-30,000 คน จากทั้งหมด 70,000-80,000 คน โดยพ่อแม่ของเด็กจะได้รับเงินคนละ 600 บาทต่อเดือน เป็นจำนวน 36 เดือนหรือ 3 ปี เช่นเดียวกับประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ควบคู่ไปด้วย เพราะในอนาคต กรมบัญชีกลางจะมีบัตรชิพการ์ดให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน คาดว่าเดือน ก.ค.60 จะสามารถเริ่มแจกบัตรดังกล่าวได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้