วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นธุรกิจบริการเทรนด์ใหม่ หวังเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยในอนาคต

พาณิชย์ลุยส่งเสริมเอสเอ็มอี New S-Curve ความหวังใหม่ของประเทศ สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทำแผนปั้นให้เข้มแข็ง และดันส่งออก เตรียมถก “สมคิด” ทำเป็นวาระแห่งชาติดันต่อในระยะยาว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิด เผยถึงการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจบริการ ที่เป็น เทรนด์ใหม่ของไทย หรือนิว เอส เคิร์ฟ (New S-Curve) ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งผลการศึกษาผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ในภาคธุรกิจบริการที่เป็นเทรนด์ใหม่ของไทย ที่มีศักยภาพในการส่งเสริม และผลักดันให้ขยายตัวได้มากขึ้น รวมถึงสามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศ หรือส่งออก มาให้ตนพิจารณาแล้ว ซึ่งจะมีทั้งการพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น และพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจบริการ New S-Curve ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงความต้องการของโลก

“ภาคบริการมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจโลก โดยปี 59 มูลค่าการค้าบริการโลกโต 2.5% แต่ไทยการส่งออกภาคบริการโตถึง 10.4% ซึ่งโตมากกว่าโลก ไทยจึงต้องส่งเสริมภาคบริการให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต”

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ธุรกิจบริการที่เป็น New S-Curve ได้แก่ ธุรกิจบริการดิทัลจิ คอนเทนต์ เช่น ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ การสร้างซอฟต์แวร์เกม การสร้างภาพยนตร์ การเขียนซอฟต์แวร์เสมือนจริง (Virtual) เป็นต้น, ธุรกิจบริการด้านการศึกษา เช่น ธุรกิจบริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรในด้านต่างๆที่ไทยเชี่ยวชาญ อย่างการโรงแรมการบิน การเกษตรและอาหาร ความงาม ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา อย่างการทำบัญชี ทำตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจให้คำปรึกษาทำสื่อสังคมออนไลน์ หรือธุรกิจบริการเอาต์ซอร์ซ เช่น บัญชี ทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการ New S-Curve ได้แก่ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งในและนอกบ้าน ส่วนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการโลก เช่น ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น การทำขยะรีไซเคิล พลังงานทางเลือก รวมถึงธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม เป็นต้น สำหรับแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจบริการเดิมให้เป็น New S-Curve แบ่งเป็น ธุรกิจภาคการเกษตร อาหาร ยานยนต์ และการท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริมให้เกิดสถานีบริการชาร์จไฟฟ้า เพราะไทยส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผลักดันให้เกิดธุรกิจบริการร้านอาหารที่ขายผ่านออนไลน์, รถยนต์ขายอาหาร (Food Truck), ธุรกิจบริการสุขภาพและความงามที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการกายภาพบำบัด, ธุรกิจบริการการประชุมและนิทรรศการ, ธุรกิจบริการซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

“เมื่อได้ธุรกิจบริการ New S-Curve แล้ว ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมและผลักดันทันทีภายใต้งบปี 60 ซึ่งนอกจากจะอบรมให้ความรู้การทำธุรกิจแล้ว ยังต้องส่งเสริม และผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง และเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นแผนเร่งด่วนที่จะทำระยะสั้น ส่วนระยะกลาง และยาว ต้องหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ในอนาคต ไทยจะส่งออกธุรกิจบริการมากกว่าสินค้าด้วยซ้ำ”.

พาณิชย์ลุยส่งเสริมเอสเอ็มอี New S-Curve ความหวังใหม่ของประเทศ สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทำแผนปั้นให้เข้มแข็ง และดันส่งออก เตรียมถก “สมคิด” ทำเป็นวาระแห่งชาติดันต่อในระยะยาว 13 ก.พ. 2560 23:28 14 ก.พ. 2560 00:35 ไทยรัฐ