วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดฯ มท.ห่วงภาคตะวันออก ขาดแคลนน้ำกิน-น้ำใช้

เวิร์กช็อปแผนพัฒนาภาคเข้มเร่งเสนอปัญหา ปลัด มท.ชี้ภาคตะวันออกขาดแคลนน้ำรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ.60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 6 ภาค ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานประชารัฐจังหวัด สำหรับส่วนกลางมีผู้แทนจาก 20 กระทรวง ประธานหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้กำกับดูแลยุทธศาสตร์ภาค คือ 1. ภาคตะวันออก โดย นายกฤษฎา 2. ภาคกลาง โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. ภาคอีสาน โดย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 4. ภาคใต้ โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 5. พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 6. ภาคเหนือ โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ นายกฤษฎา กล่าวว่า ในการประชุมระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.นี้ จะแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 6 ภาค แต่ละภาคจะนำเสนอสิ่งที่ต้องการในพื้นที่ ทั้งในด้านการค้าการลงทุน คมนาคม ท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงด้านสังคม โดยสิ่งที่เสนอจะต้องมีผลต่อการแก้ปัญหา และเพิ่มศักยภาพของภาคนั้น เช่น ภาคตะวันออก สรุปว่ามีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำทั้งสำหรับอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภค เพราะได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม จึงต้องเสนอโครงการแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบ

เวิร์กช็อปแผนพัฒนาภาคเข้มเร่งเสนอปัญหา ปลัด มท.ชี้ภาคตะวันออกขาดแคลนน้ำรุนแรง 13 ก.พ. 2560 18:17 13 ก.พ. 2560 19:57 ไทยรัฐ