วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวสงขลา สังเกตการณ์งานเติมทรายหาดสมิหลา หวั่นเกิดผลกระทบชายหาด

ชาวสงขลา กว่า 30 ราย รวมตัวกันข้างเขื่อนหลังพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สังเกตการณ์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ป้องกันน้ำกัดเซาะริมฝั่ง งบประมาณเกือบ 300 ล. ผลักดันต้องทำถูกกฎ ฟังเสียง ปชช. ไม่กระทบคุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 60 ที่แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวเมืองสงขลา รวมตัวกันประมาณ 30 คน เพื่อดูพื้นที่ชายหาดข้างเขื่อนบริเวณหลัง พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา งบประมาณเกือบ 300 ล้านบาท หวั่นผิดพลาด ไร้คนรับผิดชอบ

นางชนรา มนฑรา ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลา พร้อม นายสุภาค อินทองคง ข้าราชการครูบำนาญ และชาวบ้านเมืองสงขลา ลงดูพื้นที่ที่โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา หวั่นกลัวผลกระทบกับชายหาดและต้นสนที่ติดกัน เนื่องจากการดูดทรายในบริเวณแหลมสนอ่อน เป็นบริเวณยาวของแนวชายหาด

นายสุภาค อินทองคง ข้าราชการครูบำนาญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการดําเนินการโครงการป้องกัน การกัดเซาะชายหาดสมิหลา–ชลาทัศน์ เขตเทศบาล นครสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ดําเนินงานโดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดสงขลา จากการติดตามโครงการดังกล่าว พบว่ามีข้อสังเกต คือกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 67 วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติไว้ว่าโครงการใดๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไข ซึ่งจะต้องมีการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายส่งผลคุณภาพชีวิตประชาชน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาให้รอบคอบ ป้องกันผลเสียที่จะตามมา ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสชัดเจน

ชาวสงขลา กว่า 30 ราย รวมตัวกันข้างเขื่อนหลังพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สังเกตการณ์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพื้นที่ป้องกันน้ำกัดเซาะริมฝั่ง งบประมาณเกือบ 300 ล. ผลักดันต้องทำถูกกฎ ฟังเสียงปชช. 13 ก.พ. 2560 18:01 13 ก.พ. 2560 20:01 ไทยรัฐ