วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ระวังภัยแล้งหลังน้ำท่วม

ระวังภัยแล้งหลังน้ำท่วม

  • Share:

ปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกต้องตามฤดูกาล มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก นับเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดปีหนึ่ง สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศ ซ้ำยังเกิดอุทกภัยรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในภาคใต้ เพิ่งจะสิ้นสุดไปเมื่อเร็วๆนี้ แต่เริ่มมีเสียงเตือนว่าอาจเกิดภัยแล้งในหลายจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนความเสี่ยงของประเทศ ที่อาจประสบทั้งภัยน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นระยะๆ มาตรการป้องกันภัยที่ดีที่สุดคือ การพัฒนาระบบชลประทานอย่างทั่วถึง เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เคยเป็นแชมป์ผู้ส่งออกข้าวของโลก แต่พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องพึ่งพาความกรุณาปรานี จากเทวดาฟ้าดิน

ข้อมูลของกรมชลประทานเมื่อหลายปีก่อนระบุว่า พื้นที่ประเทศไทยมีอยู่ 321 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 169 ล้านไร่ เป็นเกษตรกรรมน้ำฝน 109 ล้านไร่ แสดงว่าอยู่ในเขตชลประทานไม่เกิน 60 ล้านไร่ มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งระบุว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่มีระบบชลประทานน้อยที่สุด มีเพียง 4 ล้านไร่ จากทั้งหมด 64 ล้านไร่ ทั้งๆที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด

หลังจากที่ประเทศไทยประสบภัยแล้งติดต่อกัน ระหว่างปี 2557 ถึง 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่าการปลูกข้าวในไทยมีความเสี่ยงมาก โดยเฉพาะชาวนานอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝน ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศ แม้แต่ในเขตชลประทาน ก็ไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อปลูกข้าวได้อย่างเต็มที่ เมื่อปี 2558 ที่เกิดภัยแล้งอย่างหนัก

จึงต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกร และคนไทยทั่วประเทศ เมื่ออธิบดีกรมชลประทานแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า จะผลักดันแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 4.35 ล้านไร่ ภายในปี 2564 เก็บกักน้ำเพิ่มอีก 4.245 ลูกบาศก์เมตร และมีโครงการป้องกันและบรรเทาภัย ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นที่ 6.92 ล้านไร่

แต่อธิบดีกรมชลประทานไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด จะขยายพื้นที่ชลประทานเน้นหนักในภาคใดบ้าง ถ้าพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการระบบชลประทานมากที่สุด เพราะปัจจุบันมีน้อยที่สุด แต่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด และมีประชากรมากที่สุด แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโครงการชลประทานใหญ่ๆ แม้จะเป็นขนาดเล็กก็อาจแก้ปัญหาน้ำได้

ภัยแล้งและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน เนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อน ระบบชลประทานที่ทั่วถึง เป็นมาตรการที่ดีที่สุด ทั้งในการป้องกันและการแก้ปัญหา ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม และที่สำคัญที่สุด จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถลืมตาอ้าปากได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้