วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทีเอ็มบี รวมพลังทำดีคืนสังคม เห็นผลสำเร็จทั่วประเทศ จากแนวคิด "เปลี่ยน" ให้ชีวิตดีขึ้นสร้างชุมชนยั่งยืน

ทีเอ็มบี รวมพลังทำดีคืนสังคม เห็นผลสำเร็จทั่วประเทศ จากแนวคิด "เปลี่ยน" ให้ชีวิตดีขึ้นสร้างชุมชนยั่งยืน

  • Share:

กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนของทีเอ็มบี โดยนำแนวคิด “เปลี่ยน” ให้ชีวิตดีขึ้นมาดำเนินโครงการ FAI-FAH IN A BOX 2016 ด้วยการรวมพลังอาสาสมัครทำความดีคืนสู่สังคม ประสบความสำเร็จไปทั่วประเทศ ซึ่ง ชมภูนุช ปฐมพร ผู้บริหารทีเอ็มบี เปิดเผยว่า กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน เป็นการต่อยอดแนวความ คิดของโครงการ “ไฟฟ้า” (FAI-FAH) ซึ่งเป็นโครงการซีเอสอาร์หรือโครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืนของทีเอ็มบี โดยไม่จำกัดอยู่ที่ศูนย์ไฟฟ้า 4 แห่ง ที่พนักงานสาขาทำงานเชิงลึกร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ

ผู้บริหารทีเอ็มบีบอกเล่าว่า ปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครทีเอ็มบีกว่า 4,000 คนทั่วประเทศร่วมกิจกรรม แบ่งหน้าที่ตั้งแต่สำรวจ ทำความเข้าใจปัญหา ความต้องการของชุมชน วางแผนทำงาน แนะนำแนวทาง ช่วยอบรม ใช้เวลา 3 เดือนต่อโครงการ และมีการติดตามผล เพื่อต่อยอดโครงการในภายหลัง โดยมอบประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน สิ่งที่ชุมชนได้รับประโยชน์คือ จัดทำศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียน มีศูนย์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดวัฒนธรรมชุมชน โดยปีนี้มีแผนการต่อยอดการเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง พร้อมปลุกจิตสำนึกพนักงานทีเอ็มบีทั่วประเทศให้ทำดีเพื่อชุมชนและสังคม ปัจจุบันกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน มีทั้งหมด 37 โครงการทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกสำนักงานเขตธุรกิจของทีเอ็มบี โดยมีชุมชนได้รับผลประโยชน์ 65 ชุมชน และมีผู้ร่วมกิจกรรม 50,000 คน

กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่ตอบโจทย์แนวคิด TMB Make THE Difference ด้วยการเปลี่ยนชุมชนในด้านจัดทำศูนย์เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน มีอาทิ โครงการวัฏจักรการเรียนรู้ กลับสู่ความพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ .หนองบัว จ.นครสวรรค์, โครงการปุ๋ยชวาชาวท่าคารักษ์สิ่งแวดล้อม สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อน้อง จ.สมุทรสงคราม และโครงการฟาร์ม ฟอร์ ออล ร.ร.การศึกษาพิเศษ จ.ภูเก็ต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้