วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จาตุรนต์' ซัดคำถาม 'ปรองดอง'อคติ ตีกรอบโทษนักการเมือง สร้างความขัดแย้ง

"จาตุรนต์" ชี้ กก.ฟังความเห็นเป็นฝ่าย คสช.มากเกินไป ซัดคำถามอคติตีกรอบโทษนักการเมือง ย้ำต้องให้คู่ขัดแย้งแสดงออกเต็มที่

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.60 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการและแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเชิญพรรคการเมืองเข้าแสดงความเห็นว่า หากดูจากองค์ประกอบของกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ฟังและผู้จัดทำความเห็นและข้อเสนอ ยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ คสช.หรืออยู่ในแวดวงของผู้สนับสนุน คสช.มากเกินไป ขาดคนที่เป็นกลาง และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการปรองดอง ส่วนประเด็นคำถาม 10 หัวข้อ และหัวข้อย่อยนั้น เป็นทั้งการปฏิรูปและการปรองดอง หัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกว้างขวาง ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง คสช.ไม่ควรพยายามผลักดันมากเกินไป เพราะเป็นกระบวนการที่ปิด มีผู้เข้าร่วมน้อย หากพยายามปฏิรูปมากเกินไป จะกลายเป็นการสะสมปัญหา และยากที่จะแก้ไขในอนาคต ผิดทิศผิดทาง

นอกจากนี้หลายหัวข้อยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ตั้งคำถามไม่มีความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับการปรองดองจะอยู่ในด้านการเมืองและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประเด็นคำถามมีลักษณะที่ผู้ตั้งคำถามมีอคติ เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่งมากเกินไป อาจจะทำให้การตอบคำถามถูกออกแบบให้แคบ หรือจำกัดโอกาสในการแสดงความเห็น และผู้ตั้งคำถามเหมือนมีสมมติฐานว่า ความขัดแย้งในสังคมไทยที่ผ่านมาเกิดจากนักการเมือง และพรรคการเมืองเท่านั้น หากนักการเมืองและพรรคการเมืองรับปากว่าจะไม่สร้างปัญหาอีก ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นอีก

เมื่อถามว่า รูปแบบของการพูดคุยควรเป็นอย่างไร นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ต้องมีคนกลางมากกว่านี้มาเป็นผู้ฟัง และในการพูดคุยกันต้องให้ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ จะต่อหน้ากันหรือไม่พร้อมกันก็ได้ แต่ต้องพูดคุยกันอย่างเท่าเทียมในฐานะที่ทุกฝ่ายเป็นสมาชิกของสังคมไทย ไม่ใช่วางฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะ แล้วมาคาดคั้นกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะยอมหรือไม่

เมื่อถามว่า ขณะนี้ ป.ย.ป.ได้มีการเชิญหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมแต่ส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธ ตรงนี้สะท้อนอะไร นายจตุรนต์ กล่าวว่า หลายคนคงรู้สึกไม่สะดวก ซึ่งถ้าจะให้คิดแทนอาจเป็นเพราะความไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการปรองดอง ผู้มีอำนาจยังไม่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจต่อความหมายของการปรองดอง นอกจากนี้การตั้งโครงทั้งองค์ประกอบของการปรองดอง ทั้งคณะกรรมการและคำถามที่ตั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการที่เปิดกว้าง และพร้อมรับฟังความเห็นจริง ผู้ที่ได้รับเชิญบางส่วนก็อาจจะกลัวว่าจะเสียหายไปด้วย

"จาตุรนต์" ชี้ กก.ฟังความเห็นเป็นฝ่าย คสช.มากเกินไป ซัดคำถามอคติตีกรอบโทษนักการเมือง ย้ำต้องให้คู่ขัดแย้งแสดงออกเต็มที่ 13 ก.พ. 2560 12:56 13 ก.พ. 2560 13:16 ไทยรัฐ