วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพลงแห่งความรัก

โดย สหบาท

อีกกิจกรรมของโรงพยาบาลตำรวจต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงเยี่ยมผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

นำ คณะศิลปิน S2S ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ “จากถนนสู่ดวงดาว : From Street to Stars”

ส่งมอบความรักและกำลังใจผ่านเสียงเพลง

เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ป่วย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการให้มีแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ตามภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และโรงพยาบาลตำรวจ ที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ทางสังคม ของประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ คนไร้ที่พึ่ง เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีความต่างด้วย
ปัจจัยแวดล้อม

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความต่าง และช่องว่างของกลุ่มเป้าหมาย คือ การส่งต่อและมอบความห่วงใย กำลังใจ ความปรารถนาดี เป็นโอกาสพิเศษใน “เดือนแห่งความรัก” ที่ทุกคนจะได้ แสดงออกความรักและกำลังใจที่มีอยู่ให้แก่เพื่อนในสังคม

นอกเหนือไปจากมุมมองความรักในแบบคู่รัก

นับเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ และจะส่งผลเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าต่อไปด้วยความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้แก่กัน

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียสละจนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ บางคนพิการกลายเป็น “ผู้ทุพพลภาพ” ตลอดชีวิต

จำเป็นต้องการกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาและคนรอบข้าง

อย่าปล่อยให้พวกเขานอนบนเตียงอย่างอ้างว้างเพียงลำพัง.

สหบาท

13 ก.พ. 2560 12:46 13 ก.พ. 2560 12:46 ไทยรัฐ