วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นําโครงการพระราชดําริมาเป็นจิตรกรรมประดับอาคารประกอบเมรุมาศ

นําโครงการพระราชดําริมาเป็นจิตรกรรมประดับอาคารประกอบเมรุมาศ

  • Share:

ผอ.ททท.สำนักงานซิดนีย์ นำคณะเยาวชนไทยจากแดนจิงโจ้ 50 คน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตามโครงการ “กลับบ้านกราบพ่อ” ส่วน “แมน-วทัญญู” นำคณะผู้จัดการประกวดและผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 จาก 35 ประเทศ ร่วมแจกริสต์แบนด์แสดง ความอาลัยในหลวง ร.9 และขนมต่างๆแก่ผู้มารอ ถวายสักการะพระบรมศพ

ที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 12 ก.พ. เป็นต้นมา พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศจำนวนมาก ทยอยกันเดินทางมาเข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง นอกจากประชาชนทั่วไปแล้ว ในจำนวนนี้มีนางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผอ.การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำคณะเยาวชนไทยรวม 50 คน ที่อาศัยอยู่ในนครซิดนีย์ ตามโครงการกลับบ้านกราบพ่อ เดินทางมาแสดงความอาลัยที่พระบรมมหาราชวังด้วย ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่จุดคัดกรองรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงตรวจเข้มผู้ที่จะเข้ามาภายในสนามหลวงอย่างเข้มงวด

เวลา 09.30 น. โครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยนายนันทวัฒน์ อิทธิพลกรวินท์ ประธานโครงการ ร่วมกับกองประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 นำโดย แมน-วทัญญู มุ่งหมาย อดีตนักแสดง ในฐานะคณะผู้จัดการประกวด จัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำคณะผู้จัดการประกวด ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 จาก 35 ประเทศ ร่วมแจกริชแบนด์แสดงอาลัยในหลวง ร.9 และขนมต่างๆแก่ประชาชนที่มารอกราบพระบรมศพ น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นคณะผู้จัดและผู้เข้าประกวดจาก 35 ประเทศ เข้าชมนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล เพื่อให้ตัวแทนจากประเทศต่างๆได้ทราบถึงพระราช ประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นของชาติไทยและได้เห็นภาพของประชาชนคนไทยที่หลั่งไหลมาแสดงความรักและอาลัยด้วยใจที่ภักดี เห็นภาพของประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านานและตลอดไป เพื่อจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และกิจกรรมไปเผยแพร่ยังประเทศตัวเองต่อไป

ในส่วนการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในวันที่ 12 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคม และคณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระ บรมมหาราชวัง อาทิ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนอำพรไพศาล

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม สมาคมอนุเคราะห์คลองเตย (ประเทศไทย) พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯลฯ พระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ขณะเดียวกัน สำนักพระราชวังแจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ. มีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ จำนวนทั้งสิ้น 45,028 คน ยอดรวม 4,312,427 คน ยอดเงินบริจาคถวายบำเพ็ญพระราชกุศล 2,791,111.25 บาท ยอดรวม 362,664,055.34 บาท

นายมณเฑียร ชูเสือหึง รักษาการจิตรกรรมชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า ตามที่นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร มีคำสั่งให้กรมศิลปากร รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อจัดสร้างจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระที่นั่งทรงธรรม อาคารประกอบพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและมอบหมายให้กลุ่มจิตรกรรมจัดลำดับโครงเรื่องจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม เพื่อให้การประดับจิตรกรรมประกอบพระ เมรุมาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ขณะนี้กลุ่มจิตรกรรมได้จัดลำดับโครงการเรื่องเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อมูลใช้ประกอบการทำแบบร่างจิตรกรรม จากสำนักงานเพื่อประสานงานพิเศษโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด

นายมณเฑียรกล่าวว่า เรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระที่นั่งทรงธรรม จำนวน 3 ผนัง รวม 237 ตารางเมตร รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 46 โครงการสำคัญจาก 4,000 กว่าโครงการ มานำเสนอ โดยผนังประดับจิตรกรรม 1 ซึ่งอยู่ตรงกลางด้านหลังที่ประทับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเขียนพื้นที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทั้งโรงสีข้าว โรงบดแกลบ โรงหล่อเทียนหลวงสาหร่ายเกลียวทอง ผลิตภัณฑ์จากโคนมสวนจิตรลดา ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ การเพาะเลี้ยงปลา นาข้าวทดลอง ป่าสาธิตและกังหันลม พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอเรื่องมูลนิธิราชประชา–สมาสัย การบริหารจัดการน้ำท่วม โครงการแก้มลิง ในส่วนของโครงการระบายในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คลองในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ มูลนิธิพระดาบส โครงการยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนีฯ และโครงการสะพานพระราม 8ฯ

นายมณเฑียรกล่าวต่อว่า ส่วนผนังประดับจิตรกรรม 2 แสดงพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วยโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ จ.เชียงใหม่ โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวง พืชเมืองหนาว การอนุรักษ์ดิน การปลูกหญ้าแฝกและการแกล้งดิน พื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จะเขียนศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำฯ จ.สกลนคร-นครพนม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ จ.กาฬสินธุ์ และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ง เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์

นายมณเฑียรกล่าวอีกว่า ผนังประดับจิตรกรรม 3 โครงเรื่องเป็นพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วยโครงการศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สหกรณ์โคนมอ่าวลึก จำกัด จ.กระบี่, โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าพรุโต๊ะแดง ด้านพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วยโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่ฯ รอบพื้นที่วัดมงคลพัฒนา จ.สระบุรี ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จ.เพชรบุรี โครงการช่างหัวมัน โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ จ.นครนายก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี

“โครงการพระราชดำริ 46 โครงการที่จะปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม จิตรกรจะวาดเหมือนจริง ผู้ชมสามารถเห็นได้รอบด้าน ทั้งยังเป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ วาดตามข้อมูลจริง ทั้งฉลองพระองค์ ขณะประกอบพระราชกรณียกิจ สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านในอดีต เหมือนได้ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งจิตรกรสำนักช่างสิบหมู่จะถวายงานอย่างสุดความสามารถ นอกจากนี้ จะมีอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาเขตเพาะช่าง เข้ามามีส่วนร่วมเขียนผนังประดับจิตรกรรมที่ 2 และ 3 ด้วย” นายมณเฑียรกล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้