วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • Share:

ถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวรรตแด่สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว เมื่อค่ำวันที่ 12 ก.พ. หลังเสร็จพระราชพิธี สมเด็จพระสังฆราชฯเสด็จกลับวัดราชบพิธฯ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้