วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รถโดยสารสาธารณะห่วยไม่เลิก

รถโดยสารสาธารณะห่วยไม่เลิก

  • Share:

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 59-เดือนมกราคม 60) พบว่า มีประชาชนได้ร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 เกี่ยวกับปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งสิ้น 18,366 เรื่อง และทางขนส่งทางบกได้แก้ไขเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว 15,264 เรื่อง คิดเป็น 83.11% สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ รถแท็กซี่ได้รับการร้องเรียน 12,900 เรื่อง ประเด็นหลักที่ร้องเรียน 3 อันดับแรกคือ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ส่วนรถจักรยานยนต์รับจ้างร้องเรียน 469 เรื่อง 3 อันดับแรก ได้แก่ เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม ขับประมาทหวาดเสียว และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ส่วนรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง ได้รับการร้องเรียน 44 เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม ในขณะที่รถสามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ได้รับร้องเรียน 44 เรื่อง โดย 3 อันดับแรก คือ ขับรถประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม โดยทุกปัญหาร้องเรียนขนส่งทางบกขอให้ผู้ร้องระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุด้วย เพื่อติดตามได้เร็วขึ้น ส่วนการตรวจสอบหากพบความผิดซ้ำซาก จะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้