วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนาคารกีฬา

เรียน คุณบี บางประกง ที่นับถือ

วันนี้ทั่วโลกตลอดจนสังคมไทยตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการกีฬาเป็นอย่างมาก ซึ่งในสังคมไทยนั้นอาจจะเป็นเพราะการปลุกกระแสทางการกีฬาของภาครัฐและเอกชนก็ว่าได้ จากความกระตือรือร้นหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการกีฬาของมวลชนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ และที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าผู้คนหลายเพศหลายวัยได้ใช้กิจกรรมกีฬามวลชน หรือกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของตนเอง คนที่มีเงินหรือมีรสนิยมสูงไปสร้างเสริมสุขภาพในสถานบริการฟิตเนส ผู้ที่นิยมชมชอบทางด้านสังคมเพื่อการพบปะสังสรรค์ซึ่งอาศัยกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเป็นสื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมการเดิน วิ่ง หรือสถานบริการในสวนสาธารณะ ลานกีฬาชุมชนหรือในหมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม วันนี้ถึงแม้ว่าทุกคนเห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬา แต่จะพบว่าเด็กๆเยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลยังขาดโอกาสในการเข้าร่วมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอยู่พอสมควร การขาดโอกาสที่ว่าเช่นสภาพฐานะความเป็นอยู่ ความเหลื่อมลํ้าและอีกหลายๆปัจจัย ที่สำคัญการขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม เพราะเด็กเหล่านั้นไม่มีอุปกรณ์การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ที่สำคัญในชนบทห่างไกลเขาเหล่านั้นยังไม่มีโอกาสได้รับการฝึกฝนจากครูผู้สอนการกีฬาอย่างแท้จริง

คุณบีและแฟนกีฬาไทยรัฐคงจะทราบแล้วว่า ด้วยปัญหาที่เด็กและเยาวชนในชนบทประสบอยู่นั้น จึงมีองค์กรภาคเอกชนได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการสานฝันปันโอกาสให้กับเยาวชนที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยเฉพาะเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นช้างเผือกของวงการกีฬาในการเข้ามาเป็นดาวรุ่งประดับวงการต่อไป

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและรายการคลินิกสังคมมติข่าว 90.5 MHz กำหนดจัดโครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระมหากษัตริย์นักกีฬา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะเจ้าฟ้าดาราลูกหนัง ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในการ พัฒนาการกีฬาและทุนมนุษย์

สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตพัฒนาการ ในวันเปิดโครงการจะมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน นักบริหารการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา ดารานักแสดงเข้าร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ เพื่อคณะทำงานของโครงการจะได้นำไปสานฝันให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป ซึ่งในระยะแรกจะส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นการนำร่อง

พร้อมกันนั้น โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติจะดำเนินการใน 3 ระยะคือ ระยะแรกรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งให้กับเยาวชนระยะที่สองจัดส่งผู้ฝึกสอนกีฬาในลักษณะคลินิกกีฬาสัญจรให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกีฬายอดนิยมของเด็กคือกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล เป็นต้น ระยะที่สามจะติดตามผลโดยการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่เป้าหมาย และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น. โครงการธนาคารกีฬาฯจะจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กีฬาไทยก้าวไกล 4.0 ความหวังแห่งอนาคต”

เรียนคุณบี ถึงแม้โครงการนี้จะเป็นโครงการเล็กๆ แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นท่านอธิการบดี ดร.วัลลภ สุวรรณดี หรือ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาต่างทุ่มสุดตัว ให้เป็นโครงการอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อคนไทยมาอย่างต่อเนื่องถึง 70 ปี วันนี้ ถึงเวลาที่พวกเราในฐานะคนไทยและลูกของพระองค์ท่านจะต้องสานต่อที่พ่อทำ เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคุณบีที่ให้โอกาสปันความคิดเพื่อสร้างสรรค์การกีฬาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาได้ในวันแห่งความรักวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนา- การ หรือสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ 08-9200-3478, 0-2320-2777 ต่อ 1340 หรือกองประชาสัมพันธ์ 0-2320-2777 ต่อ 1418/ www.kbu.ac.th    

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

บี บางปะกง

13 ก.พ. 2560 00:03 13 ก.พ. 2560 00:03 ไทยรัฐ