วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดทั่วไทยย่ำระฆังพร้อมเพรียง พระราชพิธีสถาปนา 'พระสังฆราช' องค์ที่ 20

วัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ให้พุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาสาธุการว่าไทยมีประมุขฝ่ายสงฆ์แล้ว

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 12 ก.พ. 60 ที่อุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส นำประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี พระวิบูลย์ธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กราบพระรูปสมเด็จพระสังฆราช 3 ครั้ง และเปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราช แล้วพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆังเพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ พร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากส่วนกลาง

ส่วน จ.แพร่ ที่พุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมย่ำระฆังและเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ ในช่วงเวลาที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวรรต พระสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ พระตราตำแหน่ง แด่สมเด็จพระสังฆราช

ทางด้าน อุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เช่นกัน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในตำแหน่งที่มีความสำคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบไป สำหรับการย่ำระฆัง ในสมัยโบราณ การย่ำระฆัง ย่ำโมง เพื่อบอกเวลา แจ้งงาน สวดมนต์ทำวัตรของสงฆ์ เรียกประชุมหรือป่าวประกาศ แต่ในการย่ำระฆังครั้งนี้นับเป็นเรื่องมงคล "เพราะเสียงระฆังมีความกังวานและก้องไปไกล ฉะนั้น การย่ำระฆังจึงเป็นการสาธุการให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ และร่วมอนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมกันว่า ประเทศไทยมีประมุขฝ่ายสงฆ์แล้ว อันมีความสำคัญยิ่งในพระบวรพุทธศาสนา".

วัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ให้พุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาสาธุการว่าไทยมีประมุขฝ่ายสงฆ์แล้ว 12 ก.พ. 2560 19:32 12 ก.พ. 2560 19:54 ไทยรัฐ