วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยะใส' แนะ 5 ข้อปรองดอง อย่าหักดิบใช้อำนาจ หวั่นซ้ำรอยนิรโทษฯ สุดซอย

"สุริยะใส" แนะ 5 ข้อ ออกแบบกระบวนการปรองดอง เน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่ตั้งธงล่วงหน้า อย่าหักดิบใช้อำนาจ เน้นแสวงหาข้อเท็จจริง กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.60 นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึงการเดินหน้ากระบวนการปรองดอง ของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) ว่า จะต้องไม่คำนึงถึงเฉพาะเป้าหมายปลายทาง จนลืมกระบวนการระหว่างทาง จนทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้

ดังนั้นการออกแบบกระบวนการปรองดอง จึงสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมาย ซึ่งมี 5 ประเด็นที่ ป.ย.ป.ควรพิจารณา คือ 1. ต้องเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคฝ่าย เพื่อสร้างความไว้วางใจให้มากที่สุด และต้องรับฟังคนที่เห็นต่างหรือคนที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้าม โดยเริ่มจากการเน้นประเด็นที่เห็นตรงกัน ไม่ใช่เริ่มจากความต้องการของแต่ละกลุ่ม 2. ไม่ตั้งธงไว้ล่วงหน้า แต่ต้องเริ่มจากการรับฟังความเห็นข้อเสนอ และสังเคราะห์ความคิดเห็นจากทุกส่วน รวมทั้งการสังเคราะห์จากบทเรียนในอดีต และข้อเสนอของคณะกรรมการชุดต่างๆ ก่อนหน้านี้

ประการที่ 3. ควรระมัดระวังไม่ใช้วิธีหักดิบด้วยอำนาจหรือมัดมือชกเหมือนกรณีนิรโทษกรรมสุดซอย เพราะนอกจากจะไม่แก้ปัญหาระยะยาวแล้ว ยังจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา ต้องเน้นสร้างความเข้าใจและฉันทานุมัติทางสังคมให้มากที่สุด 4. ควรมีกลไกสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่เน้นความเห็นส่วนตัวของผู้นำเหล่าทัพ จนบางครั้งทำให้เกิดความสับสนหวาดระแวง เจ้าภาพควรงดความเห็นชี้นำแต่ควรมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือและแสวงหาข้อเท็จจริง 5. ควรมีกระบวนการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกำหนดกรอบเวลาและแผนงานในแต่ละช่วงให้ชัดเจนในแต่ละประเด็น เพื่อสามารถประเมินผลงานและความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้

"สุริยะใส" แนะ 5 ข้อ ออกแบบกระบวนการปรองดอง เน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่ตั้งธงล่วงหน้า อย่าหักดิบใช้อำนาจ เน้นแสวงหาข้อเท็จจริง กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน 12 ก.พ. 2560 15:30 12 ก.พ. 2560 16:17 ไทยรัฐ