วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชื่อมโยงข้อมูลข้าว..??

โดย สะ-เล-เต

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกรมการข้าวทำพิธีลงนามความร่วมมือด้านเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว...เห็นแล้วเป็นงงๆ

สองหน่วยงานสังกัดกระทรวงเดียวกัน ที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน เหมือนกัน ห่างไกลกันไม่มาก จะมาทำพิธีเซ็นเอ็มโอยูเชื่อมโยงข้อมูลให้ยุ่งยากไปทำไมกัน...ดูๆแล้ว ออกจะกระเดียดไปในทางเหมือนไม่มีอะไรให้ทำกันหรือไง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เลยอธิบายขยายความให้ฟังถึงความจำเป็นที่ต้องทำเอ็มโอยู เนื่องจากงานของกรมการข้าวส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องวิชาการเป็นหลัก ศึกษาเรื่องโรคข้าว ปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่ การใส่ปุ๋ย พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

ภารกิจด้านการส่งเสริมให้ความรู้ หรือการเข้าหาเกษตรกรไม่ค่อยได้ทำกัน

เลยเป็นปัญหา เป็นข้อด้อย ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรมการข้าวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวนาได้เต็มที่ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกษตรกรมาใช้วางแผนทำงานวิชาการให้ตอบโจทย์ชาวบ้านได้ และไม่สามารถนำความรู้ด้านวิชาการไปถ่ายทอดให้เกษตรกรรู้ได้

ในขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีทะเบียนข้อมูลของเกษตรกรเกือบทุกอย่าง ทั้งจำนวนเกษตร จำนวนพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรแต่ละพื้นที่นิยมปลูก และยังรู้เรื่องการระบาดของโรคในพื้นที่ห่างไกลที่กรมการข้าวเข้าไม่ถึงด้วย...เนื่องจากภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร คือการเข้าพบ เข้าหาเกษตรกรโดยตรง

เพื่อให้งานกรมการข้าวมีข้อมูลเกษตรกรมากขึ้นและได้มาเร็ว โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศ จึงมีการทำเอ็มโอยูนี้ขึ้นมา

เพราะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว จะได้รู้ชาวนาพื้นที่ไหนต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ไหนมากน้อยแค่ไหน จะได้วางแผนผลิตได้ถูกต้อง ผลิตพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ เช่น ปลูกข้าวริมถนน กลางคืนมีแสงไฟ ทำให้ข้าวไม่แตกกอ เป็นต้น รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ด้วย

ได้แต่หวังว่า...เจตนารมณ์นี้คงได้รับการสานต่อ และมีการนำไปปฏิบัติใช้ประโยชน์จริง ไม่ใช่แค่ตั้งโต๊ะเซ็นชื่อ แล้วจบแค่นั้น.

สะ–เล–เต

12 ก.พ. 2560 14:28 12 ก.พ. 2560 14:29 ไทยรัฐ